2 maart 2018 van 14:30 tot 15:30

Promotie Gertie Blaauwendraad over burgerschapsonderwijs

© iStockphoto.com

Op 2 maart 2018 verdedigt Gertie Blaauwendraad haar proefschrift in het Academiegebouw. Haar onderzoek gaat over de manier waarop burgerschapsonderwijs wordt ingevuld.

Vanaf 2006 heeft het onderwijs de opdracht gekregen burgerschapsonderwijs in te vullen conform haar levensbeschouwelijke en/of pedagogische visie. In deze studie is onderzoek gedaan naar de ideologische vooronderstellingen waar het het primair onderwijs van uitgaat bij goed burgerschap. Specifiek is gekeken naar wat men in het onderwijs op institutioneel en individueel niveau verstaat onder 1) een goede burger, 2) een ideale samenleving, 3) waarden die richtinggevend zijn bij goed burgerschap, 4) de aanleiding en motivatie om aandacht aan burgerschap in het onderwijs te besteden en 5) de concretisering van de eerste 4 punten in het onderwijs.

Gertie Blaauwendraad
Gertie Blaauwendraad

De goede burger en de ideale samenleving

Dit leverde een scala aan beelden van de goede burger en de ideale samenleving in het onderwijs op. Deze beelden zijn geduid vanuit de theorie van normatieve professionalisering op het publieke domein, de relatie met onbekende anderen en het politiek handelen. Concreet betekent het dat er gekeken is naar hoe 1) gelijkheid en rechtvaardigheid en 2) bevordering van de uniciteit van leerlingen – door aandacht voor de ontwikkeling van het oordeelsvermogen aangaande publieke zaken – aan bod komen in de beelden van de goede burger en de ideale samenleving.

Ook aandacht voor persoonsvorming

Uit het onderzoek blijkt dat er in het onderwijs vooral aandacht wordt besteed aan sociale aspecten van burgerschap en niet aan politieke. De conclusie is dat wanneer burgerschapsonderwijs wil bijdragen aan de uniciteit en virtuositeit van leerlingen er ook aandacht voor persoonsvorming dient te zijn om wijsheid bij leerlingen te bevorderen ten aanzien van hun oordeelsvermogen aangaande issues in het publieke domein en in relatie tot onbekende anderen.

Begindatum en -tijd
2 maart 2018 14:30
Einddatum en -tijd
2 maart 2018 15:30
Promovendus
Gertie Blaauwendraad
Proefschrift
Toch liever geen idioot?! Beelden van de goede burger en de ideale samenleving in het burgerschapsonderwijs in het licht van de theorie van Normatieve Professionalisering
Promotor(es)
Prof.dr. J. van Eijnatten, Prof.dr. L.J. Dorsman, Prof.dr. S. Miedema