10 juli 2018 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Gerichte informatie helpt ouders om de regie te hebben over het zorgproces

Ouders van kinderen met een lichamelijke beperking spelen een belangrijke rol in het functioneren van kun kind en gezin. Het is daarom belangrijk om –naast het kind- ook aandacht te hebben voor het gezin als geheel. Omdat de behoeftes aan zorg en informatie zoveel verschillen tussen gezinnen, en deze behoeftes ook erg veranderen met de tijd, is het belangrijk om deze in kaart te brengen, zodat we de zorg daarop kunnen afstemmen.  

Ouders hebben veel behoefte aan informatie. Dit kan informatie zijn over medische onderwerpen, maar ook ervaringskennis. Ouders zoeken veel informatie op op internet, maar vinden het lastig om betrouwbare informatie te vinden.  

Om ouders te helpen met het inventariseren van hun ondersteuningsbehoeften, hebben we samen met ouders een lijst gemaakt van 189 mogelijke vragen en onderwerpen, als basis van een digitaal instrument, de WWW-wijzer. De WWW-wijzer heeft als doel om ouders te helpen met het formuleren van hun hulpvraag, het zoeken naar informatie en het stellen van hun vragen. We hebben onderzocht of het gebruik van dit instrument ouders hielp om meer de regie in het consult te kunnen nemen. In interviews gaven ouders aan dat ze het fijn vonden om een betrouwbare informatiebron te hebben, en dat de WWW-wijzer helpt met het bedenken van onderwerpen waarvoor ze informatie willen opzoeken. Hierdoor is het makkelijker om overzicht te houden over hun situatie. Toch zagen we geen verschil in de empowerment van ouders. Om ouders écht te helpen met het kunnen nemen van een meer gelijkwaardige rol in het consult is het belangrijk om niet alleen te kijken naar hun informatiebehoefte, maar ook naar andere voorwaarden, zoals het faciliteren door professionals. 

Begindatum en -tijd
10 juli 2018 14:30
Einddatum en -tijd
10 juli 2018 15:30
Promovendus
Mattijs Alsem
Proefschrift
Family needs and the role of information in paediatric rehabilitation care
Promotor(es)
Prof.dr. J.M.A. Visser-MeilyProf.dr. M.J. Jongmans
Co-promotor(es)
Dr. M. KetelaarDr. M. Verhoef
Entree
Gratis