26 september 2017 van 16:15 tot 17:15

Promotie: Geriatrisch assessment voorspelt succes behandeling van longkanker

Het effect van de behandeling van longkanker varieert binnen de heterogene populatie van oudere patiënten. Daarom verdient screening van kwetsbaarheid een plaats binnen oncologische work-up van ouderen. Dit kan bijdragen tot een betere zorg op maat voor de oudere patiënt, en daarmee is zowel onder- als overbehandeling te voorkomen.

In Nederland worden per jaar ongeveer 12.000 patiënten gediagnosticeerd met longkanker. Longkanker is voornamelijk een ziekte van de oudere patiënt, omdat de helft van hen op het moment van diagnose ouder is dan 70 jaar, en ongeveer 30% ouder is dan 75 jaar. Het aantal oudere patiënten met longkanker zal in de komende jaren alleen maar toenemen vanwege de vergrijzing van de Westerse samenleving. Longkanker bij ouderen is een belangrijk en lastig probleem, omdat naast de toename van het aantal ouderen met kanker het effect van de behandeling van longkanker met name varieert binnen deze heterogene populatie. Veroudering is een individueel proces dat leidt tot een grote variatie in comorbiditeit, functionele reserves en aanwezigheid van geriatrische problemen.

Het proefschrift van Schulkes richtte zich op drie hoofdvragen: hoe ziet de zorg voor ouderen met longkanker er nu uit en hoe komt de besluitvorming over behandeling tot stand? Kan een geriatrische assessment of kwetsbaarheidsscreening dit besluitvormingsproces versterken? En geven we genoeg gewicht aan patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) in een oncologische behandeling? Uit het onderzoek komt naar voren dat besluitvorming niet uniform verloopt en dat huidige richtlijnen niet altijd bruikbaar zijn bij oudere patiënten. Daarnaast is gebleken dat kwetsbaarheid - gemeten met een screeningsinstrument of vastgesteld met een geriatrisch assessment - een belangrijke prognostische factor bij ouderen met longkanker kan zijn.

Begindatum en -tijd
26 september 2017 16:15
Einddatum en -tijd
26 september 2017 17:15
Promovendus
Karlijn Schulkes
Proefschrift
Decision making in elderly patients with lung cancer
Promotor(es)
prof. dr. J.W.J. Lammers
Co-promotor(es)
dr. M.E. Hamakerdr. L.J.R. van Elden
Entree
Gratis