Promotie: Geometric Aspects of Linear Programming

Promotie van S. Huiberts

tot

Samenvatting

De meeste algoritmen in het dagelijks leven begrijpen we goed; de theoretische voorspellingen die we er over kunnen maken liggen erg dicht bij wat we in praktijk observeren. Dit is niet het geval voor alle algoritmes, sommige begrijpen we nog steeds amperterwijl ze al bijna 80 jaar fanatiek worden gebruikt. In het bijzonder is dit het geval voor veel algoritmen voor optimaliseringsproblemen uit de 'operations research'. Het oplossen van zulke optimaliseringsproblemen is essentieel in veel industrieën en wordt dan ook elke dag veel gedaan.

Een essentieel voorbeeld van zulke optimaliseringsproblemen zijn 'lineaire programmeringsproblemen'. Er bestaan verschillende algoritmen om deze LP-problemen in praktijk op te lossen, waaronder een algoritme dat al 80 jaar wordt gebruikt. Toch is ons theoretisch begrip van alle praktische LP-algoritmen maar zeer beperkt.

Dit onderzoek boekt vooruitgang richting het begrijpen van de basis algoritmenvoor het oplossen van lineaire programmeringsproblemen, waaronder de Simplexmethode, Inwendige Puntmethoden, en Snijvlakmethoden.

Het onderzoek is uitgevoerd bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI).

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online
Promovendus
S. Huiberts
Proefschrift
Geometric Aspects of Linear Programming; Shadow paths, central paths, and a cutting plane method
Promotor(es)
prof. dr. G.L.M. Cornelissen
Co-promotor(es)
dr. D.N. Dadush
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository