Promotie: Gene regulatory network induced by Western flower thrips in Arabidopsis

Promotie van M. Steenbergen

tot

Trips is wereldwijd een gevreesd plaaginsect in de groente- en sierteelt. Trips zuigen plantencellen leeg. Momenteel wordt vooral chemische bestrijding toegepast tegen trips. Echter, in het kader van duurzame gewasbescherming is het noodzakelijk om de kennis rondom natuurlijke weerbaarheid van planten tegen tripsvraat te vergroten.  

Het voornaamste doel van dit PhD onderzoek was om de moleculaire mechanismen in het natuurlijke afweersysteem van de modelplant Arabidopsis thaliana (Arabidopsis) tijdens vraat door de Californische trips (Frankliniella occidentalis) te onderzoeken. Daarvoor hebben we eerst een aantal niet-destructieve biotoetsen ontworpen om de prestaties van trips te beoordelen op zowel enkele bladeren als de gehele plant.  

Middels ‘RNA-sequencing’ in een tijdreeks met korte intervallen, in combinatie met bioinformatische analysemethoden, waren we in staat om de dynamiek en chronologie van alle genen in het gen-reguleringsnetwerk in de plant gedurende tripsvraat in kaart te brengen. We bevestigden dat jasmonzuur het voornaamste plantenhormoon is dat de afweer tegen trips aanstuurt en we identificeerden een aantal nieuwe essentiële regulatoren van het gen-reguleringsnetwerk die belangrijk zijn voor van de plantenafweer tegen trips.  

Daarnaast hebben we ontdekt dat afhankelijk van het trips-ontwikkelingsstadium verschillende plantenhormoon-geassocieerde afweerreacties een rol spelen. Bovendien reageerden lokaal aangevreten bladeren verschillend van systemische niet-aangevreten bladeren, en lokale tripsvraat had andere gevolgen op een volgende tripsaanval vergeleken met lokale vraat door rupsen van de kooluil (Mamestra brassicae), die al bijtend en kauwend plantenweefsel opeet. 

Deze studie biedt meer perspectief in hoe planten hun afweerreacties reguleren gedurende tripsvraat wat de ontwikkeling van trips-tolerante gewassen kan faciliteren.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online
Promovendus
M. Steenbergen
Proefschrift
Gene regulatory network induced by Western flower thrips in Arabidopsis; Effect of hormone signaling, thrips development and spatial context
Promotor(es)
prof. dr. A.C.M. van Wees
prof. dr. ir. C.M.J. Pieterse
Co-promotor(es)
dr. C. Broekgaarden
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository