22 maart 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Gemeenten reageren te financieel op financiële crisis

Op vrijdag 22 maart 2019 om 10.30 uur zal Tom Overmans zijn proefschrift The Austerity Paradox. How Municipalities (Can) Innovatively Cope with Fiscal Stress verdedigen.

Gemeenten hebben de afgelopen jaren een groot aantal financiële maatregelen doorgevoerd om hun begrotingstekorten te dichten. Maar de kans dat die maatregelen ook hebben geleid tot financieel veerkrachtige gemeenten is klein. Onderzoeker Tom Overmans van de Universiteit Utrecht toont in zijn promotieonderzoek aan dat juist meer structurele veranderingen in de gemeentelijke organisatie nodig zijn om hen weerbaar te maken in tijden van financiële tekorten en crises. Door alleen financieel-economisch te reageren neemt de financiële ruimte juist af, concludeert Overmans en hij spreekt in dat geval van de ‘bezuinigingsparadox’. Gemeenten die echter ook investeren in niet-financiële maatregelen zoals innovatie en gedragsverandering, blijken beter in staat zijn om te opereren in een crisisgevoelige wereld. Tom Overmans doet daar een aantal concrete suggesties voor in zijn proefschrift, dat hij op vrijdag 22 maart 2019 verdedigt. 

Tom Overmans is als docent/onderzoeker verbonden aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht.

Begindatum en -tijd
22 maart 2019 10:30
Einddatum en -tijd
22 maart 2019 11:30
Promovendus
J.F.A. Overmans
Proefschrift
The Austerity Paradox. How Municipalities (Can) Innovatively Cope with Fiscal Stress.
Promotor(es)
Prof. dr. M. NoordegraafProf. dr. A. J. Meijer