18 september 2017 van 12:45 tot 13:30

Promotie: Gefaciliteerd zelfbeheer tegen ontbossing in ontwikkelingslanden

Promovenda Clare Barnes bestudeerde bosbeheer in India, en stelt in haar proefschrift de nieuwe term ‘gefaciliteerd zelfbeheer’ voor om de situatie te beschrijven en te verklaren.

Bossen in ontwikkelingslanden voorzien in meerdere bronnen van levensonderhoud en ecosysteemdiensten, van lokaal tot mondiaal niveau. Desalniettemin vindt er op grote schaal ontbossing plaats. 

In haar proefschrift richt Clare Barnes zich specifiek op vormen van gemeenschappelijk zelfbeheer van bossen. Dit houdt in dat gemeenschappen die in of bij een bos wonen als collectief regels over de toegang tot en het gebruik van hun bos maken, handhaven en aanpassen. Nobelprijs winnares Elinor Ostrom heeft aangetoond dat zulke vormen van zelfbeheer zeer succesvol kunnen zijn.

In de praktijk blijkt dat actoren vanuit de overheid of het maatschappelijk middenveld zich vaak ten doel stellen gemeenschappen te ondersteunen in het (uiteindelijke) zelfbeheer van bossen. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar deze vormen van community support. Barnes onderzocht op welke manieren en met welke gevolgen externe actoren zelfbeheer faciliteren. Ze laat zien hoe externe actoren op zowel beleids- als op gemeenschapsniveau forest institutions helpen vormgeven, en analyseert de succescondities voor dit soort interventies.

De complexe, dynamische relatie tussen externe actoren en bosgebruikers die het gevolg is van die interventies kunnen we onvoldoende begrijpen wanneer we (alleen) uitgaan van het concept ‘zelfbeheer’ (of, self governance). Barnes stelt daarom in haar proefschrift de term gefaciliteerd zelfbeheer voor als een onderscheidend sturingstype. Deze conceptuele vernieuwing lijkt een veelbelovende wijze om variatie in succesvol bosbeheer beter te begrijpen.

Begindatum en -tijd
18 september 2017 12:45
Einddatum en -tijd
18 september 2017 13:30
Promovendus
Clare Barnes
Proefschrift
Approaching facilitated self-governance of the forest commons? On the roles of external actors in community forest management in India
Promotor(es)
Prof. dr. Peter DriessenDr. Frank van Laerhoven