15 november 2018 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Gedragen neutrofielen zich als Trojaanse paarden of vormen zij de beste verdediging tegen bacteriën tijdens acute inflammatie?

Neutrofiele granulocyten zijn witte bloedcellen die de eerste lijn van verdediging vormen tegen binnendringende bacteriën. In dit proefschrift wordt een nieuwe experimentele test beschreven waarmee neutrofielen adequaat kunnen worden getest op hun capaciteit om bacteriën te bestrijden. Uit het verleden is bekend dat er verschillende subtypes neutrofielen circuleren in de bloedbaan tijdens ernstige, steriele, ontsteking bijvoorbeeld na een ernstig ongeval. Voor dit proefschrift werden de verschillende subtypes neutrofielen getest in de nieuwe experimentele test waarbij grote verschillen werden gevonden tussen de verschillende subtypes als het gaat om de capaciteit van deze cellen om het groeien van bacteriën tegen te gaan. Verder werd er bloed afgenomen van patiënten in de eerste twee weken na een ernstig ongeval en de werd de verdeling van de subtypes neutrofielen bestudeerd. In de eerste week verdwijnen de cellen die goed in staat zijn om bacteriën te bestrijden geleidelijk waarna de neutrofielen die slecht in staat zijn om bacteriële groei te bestrijden overblijven. Deze bevindingen vormen een mogelijke oorzaak voor de verhoogde vatbaarheid voor infecties in deze groep patiënten.

Begindatum en -tijd
15 november 2018 14:30
Einddatum en -tijd
15 november 2018 15:30
Promovendus
Pieter Leliefeld
Proefschrift
Neutrophils during acute inflammation: Trojan horses or elite defenders?
Promotor(es)
Prof. dr. L.P.H. LeenenProf. dr. L. Koenderman
Co-promotor(es)
dr. J. Pillay
Entree
Gratis