24 maart 2017 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Gebruik van voorspellingsmodellen in het justitieel domein

In zijn promotieonderzoek kijkt Nikolaj Tollenaar hoe goed verschillende soorten recidive voorspeld kunnen worden op basis van justitiële registerdata. Tollenaar tracht deze voorspelling te optimaliseren met machine learning, predictieve data mining en moderne statistische methoden. Hier blijkt echter weinig winst te behalen in termen van predictieve voorspelkracht. 

Ook kijkt Tollenaar hoe een effect van een interventie kan worden geschat op basis van registraties met veel ontbrekende waarden. Dit blijkt goed mogelijk, mits er goed op de voormeting van de uitkomstvariabele gematcht wordt.

Begindatum en -tijd
24 maart 2017 10:30
Einddatum en -tijd
24 maart 2017 11:30
Promovendus
Nikolaj Tollenaar
Proefschrift
Prediction modelling for population conviction data
Promotor(es)
P.G.M. van der HeijdenF.L. Leeuw