Promotie: From snowflake to ice sheet - Climatic drivers of Greenland’s firn

tot
Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (livestream link)
Promovendus
M. Brils
Proefschrift
From snowflake to ice sheet - Climatic drivers of Greenland’s firn
Promotor(es)
prof. dr. M.R. van den Broeke
Co-promotor(es)
dr. P. Kuipers Munneke
dr. W.J. van de Berg