Promotie: From circular economy to circular society - Analysing circularity discourses and policies and their sustainability implications

tot

Dit proefschrift probeert te begrijpen wat de belangrijkste narratieven en beleidslijnen over de circulaire economie (CE) zijn en wat hun belangrijkste economische, sociale, politieke en ecologische implicaties zijn.
De resultaten tonen aan dat de reguliere CE-praktijken zich richten op technologische oplossingen en bedrijfsmodel innovaties, die geen rekening houden met de vele sociale en politieke implicaties van een circulaire toekomst. Er heerst dus een groei-optimistische benadering van CE, die tot doel heeft het technologische concurrentievermogen en innovatie om economische groei los te koppelen van aantasting van het milieu. Deze benadering heeft echter belangrijke beperkingen, aangezien wetenschappelijke onderzoek heeft aangetoond dat ontkoppeling niet plaatsvindt en waarschijnlijk niet zal plaatsvinden op een relevante schaal om de ineenstorting van het klimaat en de ineenstorting van de biodiversiteit te voorkomen.

Het onderzoek van dit proefschrift heeft ook aangetoond dat dat academici en sociale bewegingen uit zowel het Mondiale Noorden als het Mondiale Zuiden een breed scala aan alternatieven hebben ontwikkeld voor de op groei gerichte benadering van circulariteit: zoals in pleidooien voor steady state economics, degrowth, voluntary simplicity, ecological swaraj, economy for the common good, permacircular economy, doughnut economics, buen vivir, en ubuntu.  Concepten van de circulaire samenleving zijn verenigd in hun doel om een democratisch, eerlijk en duurzaam sociaal-ecologisch systeem te creëren, dat in harmonie werkt met de natuurlijke cycli van de biosfeer om het welzijn van mens en planeet voor huidige en toekomstige generaties te verbeteren.

Een grotere inclusiviteit van deze alternatieve benaderingen in het debat rond circulariteit zou kunnen helpen bij het samen ontwerpen en implementeren van duurzaam circulariteitsbeleid, dat economische groei ondergeschikt maakt aan ecologische grenzen, planetaire grenzen en sociale imperatieven.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Promovendus
Pedro Martin Calisto Esquetini-Friant
Proefschrift
From circular economy to circular society: Analysing circularity discourses and policies and their sustainability implications
Promotor(es)
dr. W.J.V. Vermeulen
prof. dr. E. Worrell
Co-promotor(es)
prof. dr. R. Salomone
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository