12 december 2017 van 18:00 tot 19:15

Promotie Francis Fogue Kuate over media, politiek en religie in Noord-Kameroen

© iStockphoto.com/jasantiso
© iStockphoto.com/jasantiso

Op 12 december verdedigt Francis Fogue Kuate zijn proefschrift in het Academiegebouw. Hij onderzocht daarin de wisselwerking tussen media, politiek en religie in Noord-Kameroen, van de Franse koloniale periode (1916-1960) tot het begin van de 21e eeuw. Uit zijn onderzoek blijkt dat media een centrale rol spelen in het debat tussen moslims en christenen, die media gebruiken voor politieke competitie en religieuze representativiteit.

Samenleven in een complex landschap

Ondanks de hedendaagse context van toenemend extremisme bieden media tot nu toe amper verkende mogelijkheden om wisselwerkingen tussen moslims en christenen in postkoloniaal Afrika te bestuderen. In zijn proefschrift onderzoekt Kuate hoe deze trend kan worden gekeerd, door eerst te tonen hoe media het samenleven van de twee religieuze groepen vormgeven in een complex en met elkaar vervlochten landschap, dat gekenmerkt is door de negentiende-eeuwse jihad en de Europese kolonisering van Noord-Kameroen.

Koloniale geschiedenis en liberalisering van de media

Ten tweede wordt de hegemonie van moslims (Fulani) ten opzichte van niet-moslims, die bekend staan als Kirdi of Habe, geplaatst tegen de achtergrond van de koloniale geschiedenis van Noord-Kameroen. Ten slotte wordt verkend hoe moslims en christenen, dankzij de liberalisering van media sinds democratiseringsprocessen in het laatste decennium van de twintigste eeuw, media gebruiken in concurrentie voor politieke posities en de publieke representatie van hun religie. De analyse is gebaseerd op historische feiten en bewijsvoering.

Competitie en dialoog

Gesteld wordt dat naast religieuze actoren en politieke entrepreneurs, de media een centrale rol spelen in het kaderen van competitie en dialoog tussen moslims en christenen. Daarnaast levert het proefschrift wetenschappers, bestuurders, ngo’s, religieuze leiders en andere belanghebbenden relevante en nauwkeurige informatie die relevant is voor de omgang met diversiteit. Het biedt handvatten voor een heroriëntatie en nieuwe vormgeving van de wijze waarop media, politiek en religie met elkaar vervlochten zijn, en voor een vreedzame co-existentie tussen moslims en niet-moslims.

Begindatum en -tijd
12 december 2017 18:00
Einddatum en -tijd
12 december 2017 19:15
Promovendus
Francis Fogue Kuate
Proefschrift
Médias et coexistence entre musulmans et chrétiens au nord-Cameroun: de la période coloniale française au début du XXIème siècle
Promotor(es)
Prof. dr. Birgit Meyerprof. dr. Gilbert Lamblin Taguem Fah
Entree
Gratis