Promotie: Francesca Hooft over de hybride identiteit van artsen en verpleegkundigen in de Nederlandse krijgsmacht

tot
© Ministerie van Defensie
© Ministerie van Defensie

Op 14 april promoveert Francesca Hooft met haar proefschrift 'White coats, green jackets. Physicians and nurses in the Dutch armed forces, professional identity & agency, 1990-2010'.

Contrasterende doelen en prioriteiten

Artsen en verpleegkundigen worden tijdens uitzendingen geconfronteerd met vele uitdagingen. In een potentieel gevaarlijke omgeving, waar materieel en personeel schaars zijn, moet medische zorg geleverd worden aan slachtoffers van gevechten en burgers die om medische hulp vragen. Beroepsnormen en de professionele standaarden die gelden binnen de civiele gezondheidszorg, kunnen hierdoor in het gedrang komen. Daarnaast kunnen de militaire hiërarchie en militair operationele doeleinden de medische professionele autonomie mogelijk beperken. Werken als medicus binnen de krijgsmacht betekent omgaan met soms contrasterende doelen en prioriteiten. Het vereist navigatie tussen verschillende en regelmatig botsende professionele identiteiten, ethiek, normen en waarden.

Hybride professionele identiteit

Tijdens haar onderzoek ontdekte Hooft dat er, naast de medische en militaire nog een, nog een derde identiteit bestaat: de hybride professionele identiteit. Door hun volledige identiteit en verantwoordelijkheden als hybride te beschouwen, konden artsen en verpleegkundigen spanning vermijden en keuzes maken, zonder dat dit als problematisch of een gebrek aan autonomie en agency werd gezien. De hybride identiteit stond ze toe agency te claimen als hybride professionals.
 

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Hybride: online en voor genodigden in het Academiegebouw
Promovendus
Francesca Hooft
Proefschrift
White coats, green jackets. Physicians and nurses in the Dutch armed forces, professional identity & agency, 1990-2010
Promotor(es)
Prof. dr. J. Hoffenaar
Co-promotor(es)
Dr. P.H.J. Olsthoorn