20 september 2018 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Flow dynamics and endovascular repair of the aorta

Voor veel aandoeningen van de aorta is het via de lies inbrengen en ontplooien van een bedekte stent (stent graft) in het aangedane deel van de aorta tegenwoordig de eerste keuze van behandeling. Omdat deze stent graft een niet-biologisch voorwerp is, zal er altijd een bepaalde mate van mismatch met de normale fysiologie van de aorta bestaan. Een voor de hand liggende, maar vaak over het hoofd geziene factor in deze fysiologie is het feit dat de flow van het bloed door de aorta pulsatiel is. Dit resulteert in drukken, die bepalen welke krachten op de aortawand, of op een stent graft die zich in de aorta bevindt, inwerken. Samenvattend wordt dit wel de flowdynamiek genoemd. In dit proefschrift werd de invloed van deze flowdynamiek bij endovasculaire behandeling van de aorta onderzocht in verschillende studies onderzocht. De resultaten kunnen als volgt worden samengevat: 

1. hoewel complicaties na endovasculaire behandeling relatief weinig voorkomen, kan een deel hiervan mogelijk worden verklaard door flowdynamische factoren 

2. dynamische beeldvormingstechnieken kunnen op een niet-invasieve manier informatie verschaffen over de flowdynamiek. Dit levert waardevolle informatie op tijdens de planning en follow-up van de behandeling, waarmee het risico op complicaties beter kan worden ingeschat, en waarmee behandelkeuzes kunnen worden gemaakt die dit risico mogelijk verkleinen.

Begindatum en -tijd
20 september 2018 14:30
Einddatum en -tijd
20 september 2018 15:30
Promovendus
Hector de Beaufort
Proefschrift
Flow dynamics and endovascular repair of the aorta
Promotor(es)
Prof.dr. F.L. Moll
Co-promotor(es)
Dr. J.A. van HerwaardenDr. S. Trimarchi
Entree
Gratis