Promotie: Fighting antimicrobial resistance in foal sepsis

Does the gut conspire against us?

tot

Samenvatting proefschrift

Sepsis (bloedvergiftiging door bacteriën) is een levensbedreigende infectie die voor kan komen bij pasgeboren veulens. We hebben aangetoond dat een behandeling met het juiste (werkzame) antibioticum de overlevingskans van veulens met sepsis verbetert. Antibioticumresistentie komt echter steeds vaker voor. Dit gebeurt ook bij antibiotica die veel gebruikt worden bij de behandeling van sepsis bij veulens. We zien dat veulens die behandeld worden in een paardenziekenhuis een risico lopen op het ontwikkelen van een ziekenhuisinfectie. De bacteriën die deze ziekenhuisinfecties veroorzaken hebben een onvoorspelbare gevoeligheid voor antibiotica en dat maakt behandeling lastig. Strikte hygiëne is daarom belangrijk en het herhalen van bacterie kweken, inclusief gevoeligheidsbepalingen, is nodig om infecties bij veulens die zijn opgenomen in een paardenziekenhuis tijdig op te sporen en het juiste antibioticum te kiezen. 

De micro-organismen in de darm (darmmicrobiota) zijn belangrijk voor de gezondheid van paarden. Onder meer leeftijd, seizoen, type paard en weidegang hebben effect op de darmmicrobiota in gezonde paarden. Behandeling met antibiotica via de mond blijkt de darmmicrobiota te verstoren. Binnen twee weken herstelt zich dit wel grotendeels, maar na zes maanden zijn er nog altijd verschillen zichtbaar. Ook blijkt binnen 24 uur na antibioticumtoediening het aantal antibioticumresistente bacteriën in de mest fors toe te nemen. Sommige van deze resistente bacteriën worden zes maanden later nog steeds in verhoogde mate uitgescheiden en kunnen zo spreiden naar de omgeving en mogelijk ook naar andere dieren of de mens. Verantwoord antibioticumgebruik in de diergeneeskunde is essentieel om de ontwikkeling en verspreiding van antibioticumresistentie tegen te gaan.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Het Academiegebouw (Domplein 29) en digitaal
Promovendus
M.J.P. Theelen
Proefschrift
Fighting antimicrobial resistance in foal sepsis - Does the gut conspire against us?
Promotor(es)
prof. dr. M.M. Sloet van Oldruitenborgh - Oosterbaan
prof. dr. J.A. Wagenaar
Co-promotor(es)
dr. A.L. Zomer
dr. R.E.C. Luiken