20 maart 2018 van 16:15 tot 17:30

Promotie Fei Teng: Wat is onze morele verplichting op klimaatgebied voor toekomstige generaties?

© iStockphoto.com/stockstudioX

Hebben wij een morele verplichting ten aanzien van toekomstige generaties om klimaatverandering tegen te gaan? Die vraag onderzocht Fei Teng (Ethiek Instituut) in haar proefschrift. Teng ging in verschillende morele tradities op zoek naar argumenten waarom we het idee van morele verantwoordelijkheid jegens toekomstige generaties zouden moeten accepteren De verdediging vindt plaats op 20 maart in het Academiegebouw.

Mensenrechten

Volgens mensenrechtentheorie moeten we de noodzakelijke voorwaarden voor het normatieve handelingsvermogen beschermen. Dat betekent dat mensen de mogelijkheid moeten hebben hun eigen keuzes te maken en daar ook naar te handelen. Maar klimaatverandering brengt deze rechten voor toekomstige generaties in gevaar. Om de keuzevrijheid en mensenrechten van toekomstige generaties te respecteren moeten wij dus onze ecologische verantwoordelijkheden dragen.

Confucianisme

Volgens het confucianisme komt morele verantwoordelijkheid voort uit het cultiveren van iemands innerlijke deugd. Die verantwoordelijkheid geldt tot voorbij het huidige menselijke leven. Volgens de deugd ShengSheng (onophoudelijke levensgeneratie) heeft de onophoudelijke, levensgenererende wereld een morele betekenis voor ons huidige leven. Daarom zijn we verantwoordelijk voor het beschermen van de vitaliteit van de wereld, en voor het beschermen van toekomstige generaties en hun vermogen hun natuur en innerlijke deugd te verwezenlijken.

Conclusie

Mensenrechtentheorie en confucianisme hebben belangrijke overeenkomsten in hun begrip van morele verantwoordelijkheden: beide theorieën rechtvaardigen die verantwoordelijkheden aan de hand van het idee van het verwezenlijke persoonlijke identiteit (personhood). De stromingen geven echter verschillende betekenissen aan dit concept, waardoor ook de verantwoordelijkheid en de handhaving daarvan op verschillende manieren worden gerechtvaardigd. 

Begindatum en -tijd
20 maart 2018 16:15
Einddatum en -tijd
20 maart 2018 17:30
Promovendus
Fei Teng
Proefschrift
Moral Responsibilities to Future Generations: A Comparative Study on Human Rights Theory and Confucianism
Promotor(es)
Prof. dr. M. Düwell
Co-promotor(es)
Dr. R.J.G. Claassen
Entree
Gratis