21 maart 2017 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Fasegedrag van anisotrope colloïdale moleculen

Guido Avvisati bestudeerde  de zelfassemblage van anisotrope colloïdale deeltjes om zo op een nieuwe manier nanomaterialen te fabriceren. Door de vorm van deze deeltjes, met eigenschappen die niet in iedere richting gelijk zijn, te veranderen en in te grijpen in de interactie tussen de deeltjes kon hij verschillende nuttige microstructuren vormen,  sommigen in een lage dichtheid, anderen in een  hoge dichtheid.

Met haltervormige deeltjes konden colloïdale micellen, blaasjes , en dubbellagen worden gefabriceerd. Via trimeren in de vorm van een pizzapunt, die andere trimeren aantrekken, kon de promovendus colloïdale microtubules vormen. Ook gebruikte hij een binair mengsel van colloïdale bollen en tetrameren, om een magnesium-koperkristal samen te stellen, waarvan het kristalrooster speciale optische eigenschappen  heeft.

Begindatum en -tijd
21 maart 2017 14:30
Einddatum en -tijd
21 maart 2017 15:30
Promovendus
G. Avvisati MSc
Proefschrift
Phase behaviour of collodial molecules with anisotropic interactions
Promotor(es)
prof. dr. M. Dijkstra