13 september 2017 van 14:30 tot 15:30

Promotie: Fasegedrag van aantrekkende, afstotende en anisotrope zelfvoortstuwende deeltjes

Vasileios Prymidis bestudeerde hoe zelfvoortstuwende deeltjes zichzelf collectief organiseren en leidde hieruit de wetten af die hun collectief gedrag bepalen. Het gaat hierbij om deeltjes van nanometers tot micrometers die zijn ondergedompeld in een moleculair oplosmiddel en die energie uit hun omgeving omzetten in kinetische energie. Zulke systemen zijn mogelijk interessant als basis voor heel nieuwe materialen of voor toepassingen zoals gericht ladingstransport. Om ze te bestuderen gebruikte Prymidis computersimulaties.

In zijn proefschrift beschrijft Prymidis hoe deze systemen van aantrekkende zelfvoortstuwende deeltjes kunnen assembleren tot een dynamisch netwerk van clusters. Ook laat hij zien dat systemen van vierkante deeltjes in de tijd oscilleren tussen een homogene toestand en een toestand waarin een gas en een kristal naast elkaar bestaan. Daarnaast onderzocht Prymidis de toepasbaarheid van begrippen zoals druk en oppervlaktespanning voor deze systemen. Dit resulteerde in een numerieke methode die gebruikt kan worden om fasediagrammen van de systemen te voorspellen.

Begindatum en -tijd
13 september 2017 14:30
Einddatum en -tijd
13 september 2017 15:30
Promovendus
V. Prymidis
Proefschrift
Fasegedrag van aantrekkende, afstotende en anisotrope zelfvoortstuwende deeltjes
Promotor(es)
Prof. dr. M. Dijkstra
Co-promotor(es)
Dr. L.C. Filion