Promotie: Familiar strangers, distant neighbours - How the openness of asylum accommodation influences familiarization between asylum seekers and local residents

tot

Er zijn weinig onderwerpen die feller bediscussieerd worden dan de opvang en huisvesting van asielzoekers en vluchtelingen. Hoewel de meesten van ons nooit een asielzoekerscentrum van binnen hebben gezien, zijn we zeer vertrouwd met hoe deze plekken in de media worden geportretteerd. Beelden van protest, racistisch gemotiveerde aanslagen en overvolle accommodaties domineren het publiek debat. Kortom, het huidige systeem van asielopvang blijkt niet alleen negatieve gevolgen te hebben voor asielzoekers, maar ook voor de samenleving als geheel. Maar is er een alternatief?

In dit proefschrift vergelijkt stadsgeograaf Marielle Zill de alledaagse ervaringen van asielzoekers en omwonenden van twee verschillende binnenstedelijke asielzoekerscentra in Augsburg, Duitsland. Haar onderzoek richt zich op de verschillen tussen vormen van asielzoekerscentra, zoals ruimtelijke ligging, grootte en architectuur, en hoe deze verschillen vertrouwdheid of vervreemding tussen asielzoekers en omwonenden beïnvloeden. De  resultaten tonen aan dat grootschalige, gesloten en mono-functionele opvang de mogelijkheden voor individuele herkenning vermindert en vervreemding tussen asielzoekers en omwonenden bevordert. Kleinschalige, open en multi-functionele opvang daarentegen bevordert het opbouwen van vertrouwdheid tussen de twee groepen en draagt daardoor bij aan een gevoel van veiligheid.

Door de etnografische benadering biedt dit proefschrift een genuanceerder beeld van een sterk gepolariseerd debat en illustreert het niet alleen hoe de huidige asielopvang tot ‘ongemak voor iedereen’ leidt, maar ook hoe alternatieve vormen van opvang het opbouwen van vertrouwen en geruststelling voor zowel asielzoekers als omwonenden kan bevorderen en daardoor positieve effecten heeft op de samenleving als geheel.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Promovendus
Marielle Olivia Zill
Proefschrift
Familiar strangers, distant neighbours: How the openness of asylum accommodation influences familiarization between asylum seekers and local residents
Promotor(es)
prof. dr. P. Hooimeijer
Co-promotor(es)
dr. B. Spierings
dr. I.C. Van Liempt