Promotie: Exploring the Diagnostic Pathway of Symptomatic Cancer Patients in the Netherlands

tot

Samenvatting

Kanker is een veelvoorkomende ziekte met een hoge ziektelast en het is bovendien de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. De prognose is (veel) beter als de ziekte in een vroeg stadium wordt ontdekt. Vroege opsporing van kanker is daarom erg belangrijk. Voor Nederland was nog niet bekend hoe lang het duurt van het ontdekken van eerste klachten tot aan het stellen van de diagnose kanker en of er ergens in dat traject onnodige vertraging optreedt. Wij hebben met het DICKENS onderzoek het diagnostisch traject van Nederlandse kankerpatiënten in kaart gebracht. Wij constateren dat de diagnose kanker in Nederland over het algemeen vlot wordt gesteld; de mediane duur (d.w.z. dat de helft van de patiënten een duur had korter of gelijk aan deze waarde) van het diagnostisch traject varieert van 7 dagen voor borstkanker tot 78 dagen voor nierkanker en is daarmee vergelijkbaar met of korter dan in andere landen met een vergelijkbaar zorgsysteem. Omdat de huisarts in Nederland zo’n belangrijke rol speelt in de opsporing van kanker hebben we onderzocht welke patiënten relatief laat door de huisarts worden doorgestuurd en of dit te voorkomen is. Het grootste deel (zo’n 75-90%) van de patiënten wordt vlot doorgestuurd door de huisarts. Bij de 10-25% van de patiënten die relatief laat werden doorverwezen was dat voornamelijk omdat de verdenking op kanker laag was, bijvoorbeeld omdat er geen alarmerende symptomen aanwezig waren. Hoewel huisartsen een enkele keer kansen missen om kanker nog eerder op te sporen, lijkt het in de meeste gevallen onmogelijk de tijd tot verwijzing terug te dringen. Om dit toch voor elkaar te krijgen zijn nieuwe diagnostische tests en strategieën nodig, die dan vooral gebruikt moeten worden bij patiënten waar de verdenking op kanker laag is.

 

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
drs. N.F. van Erp
Proefschrift
Exploring the Diagnostic Pathway of Symptomatic Cancer Patients in the Netherlands
Promotor(es)
prof. dr. N.J. de Wit
prof. dr. P.H.M. Peeters
Co-promotor(es)
dr. C.W. Helsper