Promotie: Exploring the biological domain of the cardiac embryonic stem cell test

In search for biomarkers of developmental toxicity for optimizing an animal-free alternative test system

tot

Samenvatting proefschrift

Het wordt steeds controversiëler om proefdieren te gebruiken om de mens te beschermen tegen mogelijk schadelijke stoffen, zoals chemicaliën en medicijnen. Om dierproeven te verminderen en te vervangen, worden proefdiervrije tests ontwikkeld, bijvoorbeeld door cellen te kweken in petrischalen. Zulke celkweken worden ook wel in vitro testen genoemd. In dit promotieonderzoek werden stamcellen gebruikt als in vitro test om de veiligheid van stoffen te voorspellen voor de vroege embryonale ontwikkeling. Stamcellen hebben het vermogen om elk celtype in het lichaam te worden en in de stamcel test worden ze gestimuleerd tot de vorming van hartspiercellen. Het algemene doel binnen dit onderzoek was om onze kennis over de beschikbare biologische processen naast de ontwikkeling van hartspiercellen te verkennen en te verbeteren, om vervolgens beter onderscheid te kunnen maken tussen stoffen met verwante chemische verbindingen. Dit onderzoek heeft bijgedragen aan onze mechanistische kennis voor de risicobeoordeling van stoffen. Iets wat over het algemeen ontbreekt in standaard dierproeven.

Tijdens dit promotieonderzoek zijn aanvullende celtypes ontdekt in de stamcel test, zoals neurale lijstcellen en neurale cellen. Ook bleken de in vitro kweekomstandigheden een impact te hebben op de stamcel test, zoals bijvoorbeeld het zuurstofgehalte in de celomgeving. Deze bevindingen kunnen het onderscheiden van effecten van stoffen met verwante chemische verbindingen beïnvloeden. In de toekomst zou deze in vitro test kunnen bijdragen aan het proefdiervrij testen van stoffen, indien gebruikt in combinatie met andere in vitro testen en computermodellen. Er is meer onderzoek nodig om dergelijke in vitro testen nog meer te verbeteren, om ze te kunnen implementeren in proefdiervrije testsystemen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Het Academiegebouw (Domplein 29) en digitaal
Promovendus
R.H. Mennen
Proefschrift
Exploring the biological domain of the cardiac embryonic stem cell test - In search for biomarkers of developmental toxicity for optimizing an animal-free alternative test system
Promotor(es)
prof. dr. A.H. Piersma
prof. dr. Pallardy
Co-promotor(es)
dr. R. le Bars