Promotie: Exploring protective and pathogenic immune responses in the non-human primate model of tuberculosis

Proefschrift van K. Dijkman (Theoretical Biology)

tot

Tuberculose als gevolg van Mycobacterium tuberculosis (Mtb) infectie veroorzaakt jaarlijks meer dan 1,5 miljoen sterfgevallen. Het ontbreken van een effectief vaccin en nauwkeurige diagnostiek plus het gebrek aan kennis over beschermende immuniteit, verhinderen het effectief bestrijden van tuberculose. Dit proefschrift poogt, door middel van het modelleren en onderzoeken van tuberculose in niet-humane primaten (NHPs), deze problemen te adresseren en tegelijkertijd het model te verfijnen en verbeteren.

Door de gastheerreacties na Mtb-infectie of vaccinatie te vergelijken, hebben we verschillende eigenschappen van beschermende immuniteit geïdentificeerd. Vooral de immuunresponsen in de long bleken van cruciaal belang bij het beïnvloeden van het ziekteverloop. NHP die meer resistent waren tegen tuberculose vertoonden sterkere aangeboren afweerresponsen in de longen, terwijl meer ziektegevoelige dieren remmende immuunresponsen vertoonden in het bloed.

Bovendien resulteerde BCG-vaccinatie via de longen in een unieke, lokale immuunreactie en betere bescherming tegen infectie en ziekte in vergelijking met vaccinatie via de huid. Long-vaccinatie met MTBVAC, een vaccin-kandidaat in ontwikkeling, zorgde ook deze beschermende respons op. Ten slotte is er biomateriaal uit bovengenoemde en eerdere studies gebruikt om de associatie tussen een nieuwe mogelijke diagnostische merker van tuberculose en de mate van ziekteontwikkeling te onderzoeken. Naast de identificatie van beschermende immuunreacties hebben we het NHP tuberculose-model aanzienlijk verfijnd door de ontwikkeling van een herhaald Mtb-blootstellingsmodel, dat meer lijkt op hoe mensen worden blootgesteld aan de bacterie.

Concluderend, de resultaten beschreven in dit proefschrift hebben bijgedragen aan het model en onze kennis van beschermende immuniteit tegen tuberculose, die kunnen worden toegepast in de strijd tegen tuberculose.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (link)
Promovendus
K. Dijkman
Proefschrift
Exploring protective and pathogenic immune responses in the non-human primate model of tuberculosis
Promotor(es)
prof. dr. R.E. Bontrop
Co-promotor(es)
dr. F.A.W. Verreck