Promotie: Exploiting drug targets for development of rational combinations of classical and novel anticancer agents

Promotie van J.J.J. Geenen

tot

De afgelopen decennia zijn antikankerbehandelingen steeds meer afgestemd op de individuele persoon in plaats van op een groep mensen met dezelfde soort kanker. Deze meer gepersonaliseerde behandeling is gebaseerd op de aanwezigheid van specifieke tumor- of patiëntkarakteristieken, of afgestemd op de voorkeuren van de patiënt. Het doel van dit proefschrift is om op basis van specifieke patiënt- en tumoreigenschappen de antikankerbehandeling te optimaliseren.

In het proefschrift komen vier targets aan bod, die als aangrijpingspunten dienen voor behandeling met antikankermiddelen en aanwezig kunnen zijn op tumorcellen van een patiënt. De vier targets, te weten PARP-remming, Wee1-remming, PD-L1 en Her2-remming, komen achtereenvolgens aan bod. Door specifieke behandeling te geven gericht op deze targets, wordt behandeling meer specifiek en geïndividualiseerd. Bij alle targets wordt gebruik gemaakt van een combinatie van reeds bestaande en nieuwe geneesmiddelen, om zo tot de meest effectieve en veilige behandeloptie te komen.

In de klinische studies die in dit proefschrift worden beschreven, wordt gekeken naar de optimale dosering in relatie tot het ontstaan van bijwerkingen. Bij de optimale dosering bestaat er voldoende effectiviteit met aanvaardbare bijwerkingen en daardoor een acceptabele kwaliteit van leven.

Naast de klinische studies, bevat het proefschrift een review over PARP-remmers bij een specifiek type borstkanker en een review over Wee1 als target voor behandeling. Ook omvat het proefschrift een artikel over de toepassing van PARP-remmers bij hersenmetastasen. Met dit proefschrift is er weer een kleine stap vooruit gezet in geïndividualiseerd behandelen in plaats van ‘one size fits all’.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29
Promovendus
J.J.J. Geenen
Proefschrift
Exploiting drug targets for development of rational combinations of classical and novel anticancer agents
Promotor(es)
prof. dr. J.H. Beijnen
prof. dr. S.C. Linn