5 april 2017 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Exotische planten leveren nuttige functies in aquatische ecosystemen

Jaarlijks worden in Nederland miljoenen euro's uitgegeven aan de bestrijding van uitheemse waterplanten. Uit het promotieonderzoek van Bart Grutters blijkt echter dat uitheemse planten ook nuttig kunnen zijn voor de Nederlandse natuur. Deze nieuwe onderzoeksresultaten kunnen leiden tot een kostenbesparing op de enorme uitgave aan de verwijdering en het beheer van uitheemse soorten. Aan de basis van dit onderzoek ligt een functionele kijk op inheemse en uitheemse waterplanten waarin Grutters de ‘ecosysteemfuncties’ en eigenschappen van planten onder de loep nam.

Inheemse planten werden al veel langer gekoesterd omwille van nuttige ‘ecosysteemfuncties’, waaronder het bieden van beschutting en voedsel aan vissen en waterbeestjes en het voorkomen van (blauw)algenbloei. Van uitheemse waterplanten was echter niet bekend of ze nuttig kunnen zijn. Grutters vergeleek in zijn onderzoek daarom meerdere inheemse en uitheemse waterplanten op de levering van een assortiment aan ‘ecosysteemfuncties’. Het resultaat was helder: de geleverde ‘ecosysteemfuncties’ hangen niet af van of soorten inheems zijn, maar hangen samen met meetbare planteigenschappen. Zo beschermen stugge planten waterbeestjes beter en zijn stikstofrijke, fenolarme planten beter voedsel, ongeacht of de planten inheems of uitheems zijn.

Beheerstrategie

De resultaten van Grutters’ onderzoek vormen een ecologische basis voor het ontwikkelen van een beheerstrategie voor wijdverspreide uitheemse waterplanten waarvoor totale verwijdering niet meer realistisch is. Klimaatverandering, vervuiling en verstoring zorgen dat inheemse soorten verdwijnen of zeldzaam zijn, terwijl uitheemse soorten zich beter kunnen handhaven op deze plekken. Uitheemse waterplanten kunnen dus nuttig zijn voor de Nederlande natuur, vooral op verstoorde, voedselrijke, warmere plekken in de Nederlande natuur.

Begindatum en -tijd
5 april 2017 12:45
Einddatum en -tijd
5 april 2017 13:45
Promovendus
B.M.C. Grutters
Proefschrift
Beyond barriers: ecosystem functions of alien aquatic plants
Promotor(es)
prof.dr. E. van Donk
Co-promotor(es)
dr. E.S. Bakkerdr. W.C.E.P. Verberk