Promotie: Evidence-informed master admission

tot

Valide toelating tot het hoger onderwijs is essentieel voor zowel studenten, docenten als de hele maatschappij. Dit proefschrift heeft als doel een bijdrage te leveren aan de wetenschap en praktijk van toelatingsprocedures in het hoger onderwijs. Literatuuranalyse laat zien dat de studiekeuzeliteratuur gedomineerd wordt door onderzoek naar medische en met name bacheloropleidingen. Verder is er binnen onderzoek naar medische en bacheloropleidingen een gebrek aan kennis over de voorspellende waarde van de vaak gebruikte toelatingsinstrumenten cognitieve verwantschap van de vooropleiding en motivatiebrieven. Tot slot is er een gebrek aan kennis over hoe deze instrumenten de diversiteit van de toegelaten cohorten beïnvloeden. Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag: 
Hoe beïnvloeden cognitieve en niet-cognitieve toelatingsinstrumenten het studiesucces van individuele masterstudenten en de diversiteit van groepen masterstudenten?
De 4 belangrijke bijdragen van dit proefschrift zijn als volgt:

  1. Niet-cognitieve toelatingsinstrumenten zijn een belangrijk aspect van toelatingsprocedures, omdat ze onontbeerlijk zijn voor het nauwkeurig bepalen van de benodig-de vaardigheden van studenten. 
  2. Bachelorcijfers kunnen niet zomaar gebruikt worden als toelatingsinstrument omdat hun voorspellende waarde interacteert met de verwantschap in kennis tussen bachelor- en masteropleidingen. Voor studenten met laag-gerelateerde bachelors zijn bachelorcijfers slechts half zo voorspellend voor studiesucces in vergelijking met studenten met hoog-gerelateerde bachelors. 
  3. Motivatiebrieven kunnen zeker een effectief toelatingsinstrument zijn en moeten niet worden verworpen. Een belangrijke voorwaarde is echter dat de beoordeling van dergelijke brieven gestructureerd en onbevooroordeeld is. 
  4. Bachelorcijfers, verwantschap van vooropleiding en motivatiebrieven kunnen worden gebruikt als toelatingsinstrumenten zonder consistent negatieve effecten op de diversiteit van het toegelaten studentencohort. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht en uit andere studies blijkt, hebben deze toelatingsinstrumenten vaak geen negatief effect op diversiteit. Soms is het effect zelfs positief.
Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (livestream link)
Promovendus
T.H.J. de Boer
Proefschrift
Evidence-informed master admission
Promotor(es)
prof. dr. J.H.P. de Bresser
prof. dr. L.D.N.V. Wijngaards
prof. dr. G. Dilaver
Co-promotor(es)
dr. F.J. van Rijnsoever