17 januari 2018 van 16:15 tot 17:00

Promotie: Etnische groepen en de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen

Hoewel de vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie gestaag is toegenomen in de afgelopen decennia heeft dit (nog) niet geleid tot een gelijkaardige vrouwelijke participatiegraad over verschillende etnische groepen. Marokkaanse en Turkse vrouwen in Nederland, bijvoorbeeld, kennen een participatiegraad tussen de 51 en 53 procent, tegenover een deelname van 66 procent van de autochtoon Nederlandse en Surinaamse vrouwen, en 63 procent van de Antilliaanse vrouwen aan de arbeidsmarkt in Nederland in 2015. 

Andere landen in West-Europa tonen verglijkbare, etnische patronen in de vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie. Grote etnische verschillen die zich aftekenen tussen de participatiegraden van vrouwen op de arbeidsmarkt kunnen leiden tot grotere inkomensverschillen tussen de autochtone meerderheid en etnische minderheden, wat voor die laatsten het risico op permanente assimilatie in de lagere sociaaleconomische klassen verhoogt. Bovendien kan het niet deelnemen aan de arbeidsmarkt een verlies aan kansen op sociaal-culturele integratie betekenen voor vrouwelijke migranten.

In zijn dissertatie onderzoekt Yassine Khoudja met representatieve gegevens uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, en Duitsland, in welke mate culturele factoren, zoals de houding van vrouwen en mannen tegenover genderrollen, bijdragen tot de verklaring van etnische verschillen in vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie, naast menselijke kapitaal en huishoudelijke omstandigheden.

Zijn promotieonderzoek toont dat verschillen in samenstelling van menselijk kapitaal en huishoudelijke omstandigheden, alsook in andere demografische eigenschappen, een groot deel van het etnisch verschil in vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie verklaart. Bovenop deze verklarende factoren vormt de houding tegenover genderrollen een klein, maar merkbaar deel van de verklaring van etnische verschillen, terwijl religiositeit niet bijzonder belangrijk lijkt om etnische verschillen in vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie te kunnen verklaren, zodra de houding tegenover genderrollen in overweging is genomen.

Dus beleid dat het combineren van werk en familie voor vrouwen uit etnische minderheden verbetert, zou etnische verschillen in de vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie verkleinen. Culturele verschillen zouden niet overschat mogen worden als een reden voor etnische verschillen in vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie.
 

Begindatum en -tijd
17 januari 2018 16:15
Einddatum en -tijd
17 januari 2018 17:00
Promovendus
Yassine Khoudja
Proefschrift
Women’s labor market participation across ethnic groups: The role of household conditions, gender role attitudes, and religiosity in different national contexts
Promotor(es)
Maykel VerkuytenFenella Fleischmann