Promotie Esther Schat: Intercultureel literatuuronderwijs in de vreemdetalen-les

tot
© iStockphoto.com/Artpilot
© iStockphoto.com/Artpilot

Op 5 juli promoveert Esther Schat op haar proefschrift ‘Integrating Intercultural Literary Competence: An Intervention Study in Foreign Language Education’.

Intercultureel literatuuronderwijs

Literatuuronderwijs heeft het moeilijk op middelbare scholen, ziet Schat. Als docent Spaans op het Spinoza Lyceum in Amsterdam merkt ze echter dat leerlingen wel gemotiveerd zijn om boeken in een vreemde taal te lezen als een interculturele benadering centraal staat.

Volgens Schat is er binnen het huidige vreemdetalenonderwijs meer aandacht nodig voor integratie van taal en cultuur. In haar proefschrift betoogt ze dat intercultureel literatuuronderwijs kansen biedt om een inhoudelijker curriculum te creëren, waarin de vakinhoud van de talen voorop staat en vaardigheden een essentiële ondersteunende functie hebben.

Vakdidactisch onderzoek

In haar onderzoek richt Schat zich op de opbrengsten van intercultureel literatuuronderwijs. Met een promotiebeurs voor leraren van Dudoc Alfa onderzocht ze hoe dialogisch literatuuronderwijs kan bijdragen aan de interculturele competenties van scholieren.

Twee jaar lang heeft ze een groep van driehonderd leerlingen gevolgd en in afstemming met docenten heeft ze een didactiek, een theoretisch model en drie lessenseries rondom het thema migratie ontworpen.

Conclusies

De lessenseries zijn in veertien klassen op zeven scholen in de vijfde en zesde klas van het vwo uitgevoerd. Uit Schats onderzoek blijkt dat aan de hand van spreek- en schrijftaken over boeken met controversiële thema’s, leerlingen niet alleen taalvaardiger werden, maar ook verschillen in morele opvattingen leerden te bespreken en literatuur konden waarderen in het gesprek met medeleerlingen.

Schats proefschrift biedt beproefde en bruikbare modellen voor docenten en voorbeelden voor aanstaande vakvernieuwingen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Hybride: online en voor genodigden in het Academiegebouw
Promovendus
Esther Schat
Proefschrift
Integrating Intercultural Literary Competence: An Intervention Study in Foreign Language Education
Promotor(es)
prof. dr. H.C.J. De Graaff
prof. dr. E.W. Van der Knaap