tot

Promotie: Ernstige genetische aandoening bij honden eenvoudig uit te bannen

Misstanden in de hondenfokkerij, en de hieruit voortvloeiende negatieve effecten op de gezondheid en algeheel welzijn van honden, krijgen steeds meer media-aandacht, waardoor de hondenfokkerij onderwerp is geworden van het publieke debat. Een voorbeeld van zo’n misstand is het achterwege laten van de wettelijk verplichte test op hypofysaire dwerggroei.

Hypofysaire dwerggroei is een zeer ernstige, erfelijke en ongeneeslijke aandoening, waarbij honden lijden aan een heel scala aan problemen, o.a. ten gevolge van een tekort aan groeihormoon. De afwijking komt voor bij Duitse herdershonden en Tsjechoslowaakse en Saarlooswolfhonden, wat Duitse herdershond kruisingen zijn. Gelukkig kan dwerggroei heel gemakkelijk voorkómen worden: zolang als twee dragers niet met elkaar worden gekruist, zullen er geen dwergen geboren worden.

Het probleem hierbij is dat men aan de buitenkant van een hond niet kan zien of het dier drager is van de mutatie. Hiervoor is een genetische test nodig. Dankzij het onderzoek van Annemarie Voorbij en haar collega’s is deze er nu. Daarmee hoeft hypofysaire dwerggroei vanaf nu nooit meer voor te komen – mits alle fokdieren eenmalig worden getest en een correct fokbeleid wordt toegepast. Helaas is dat nog niet het geval.

Hoewel de genetische test voor alle fokkers beschikbaar is, en de Nederlandse wet middels het “Besluit houders van dieren” fokkers van Duitse herdershonden verplicht deze te gebruiken, wordt deze helaas nog maar mondjesmaat toegepast. Tot begin 2015 zijn bij de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht slechts 44 Duitse herdershonden getest op de mutatie die tot dwerggroei leidt. Het percentage dragers binnen deze kleine groep bedraagt maar liefst 30%.

De fokkers van Tsjechoslowaakse en Saarlooswolfhonden laten hun fokdieren gelukkig wel testen. Het dragerschapspercentage binnen een grote groep fokdieren bedraagt respectievelijk 21% en 31%.

De aandoening komt overigens ook bij mensen voor. Honden zouden dus een goed model kunnen zijn voor onderzoek naar hypofysaire dwerggroei bij de mens.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29
Promovendus
Annemarie Voorbij
Proefschrift
Shedding light on canine pituitary dwarfism
Promotor(es)
Prof. dr. J.W. Hesselink
Prof. dr. J. Rothuizen
Co-promotor(es)
Dr. H.S. Kooistra
Dr. P.A.J. Leegwater