12 november 2019 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Epidemiology of varicella zoster virus in the Netherlands: implications for vaccination strategies

Waterpokken en gordelroos worden veroorzaakt door het varicellazostervirus (VZV). Bij het eerste contact met dit virus krijg je waterpokken. Na het doormaken van waterpokken blijft het virus latent in je lichaam aanwezig en kan het jaren later weer actief worden, waarbij het zich dan als gordelroos uit.

In Nederland maakt bijna iedereen op relatief jonge leeftijd waterpokken door, wanneer waterpokken meestal een goedaardig beloop heeft. Het risico op gordelroos gedurende het leven wordt geschat op 23–30% en is hoger op oudere leeftijd. Vaccinatie is de enige manier om waterpokken en gordelroos te voorkomen.

Dit proefschrift richt zich op vragen en belemmeringen rond het invoeren van vaccinatie tegen waterpokken en gordelroos in Nederland. Invoeren van vaccinatie tegen waterpokken in Nederland kan ook negatieve gevolgen hebben: 1) de leeftijd waarop waterpokken optreedt, kan stijgen met als gevolg een ernstiger beloop van de infectie en 2) het aantal gordelroosgevallen kan tijdelijk toenemen door een verminderde blootstelling aan het virus en daarmee verminderde stimulatie van de afweer tegen het virus. De relatief lage individuele ziektelast van waterpokken in Nederland en de onzekerheden over de negatieve gevolgen van vaccinatie zouden reden kunnen zijn om te wachten met de invoering van universele waterpokkenvaccinatie, en dit te beperken tot risicogroepen of andere scenario’s, en ondertussen te leren van ervaringen uit andere landen waar de vaccinatie wel is ingevoerd.

De Gezondheidsraad heeft recent positief geadviseerd over gordelroosvaccinatie in Nederland, mits de kosteneffectiviteit verbetert. Een advies over waterpokkenvaccinatie wordt momenteel door de Gezondheidsraad voorbereid.

Begindatum en -tijd
12 november 2019 10:30
Einddatum en -tijd
12 november 2019 11:30
Promovendus
Elizabeth Aletta van Lier
Proefschrift
Epidemiology of varicella zoster virus in the Netherlands: implications for vaccination strategies
Promotor(es)
Prof. E.A.M. Sanders
Co-promotor(es)
Prof. H. de Melker
Entree
Gratis