Promotie: Epidemiology of antimicrobial-resistant bacteria in food and humans

tot

Samenvatting

Dit proefschrift beschrijft een aantal aspecten rondom het centrale thema: voedsel als bron van resistente bacteriën bij de mens. Extended-spectrum beta-lactamase-producerende E. coli (ESBL-EC) zijn bacteriën die reistent zijn voor een aantal belangrijke antibiotica die veel gebruikt worden in Nederlandse ziekenhuizen. Kippenvlees bleek vaak besmet te zijn met ESBL-EC. Dit proefschrift laat zien dat er een afname is van ESBL-EC op kippenvlees uit Nederlandse supermarkten van 68,3% in 2014 naar 44,6% in 2015. Ook komt ESBL-EC minder voor op scharrelkippenvlees dan op conventioneel kippenvlees. Recenter onderzoek laat zien dat dit verder gedaald is naar 7,6% in 2020. Ook werd er gekeken naar de genetische overlap tussen de ESBL-EC gekweekt van kippenvlees en de mens. Een klein deel van de uit mensen gekweekte ESBL-EC was genetisch niet te onderscheiden van ESBL-EC gekweekt uit kippenvlees.  
In het proefschrift wordt ook een relatief nieuwe bron van ESBL-producerende Enterobacteriaceae (ESBL-E) beschreven, taugé. Negentien procent van de gekweekte taugé monsters uit Nederlandse winkels bleek gecontamineerd te zijn met ESBL-E. De kans op transmissie naar de mens zou hoog kunnen zijn omdat taugé vaak rauw of slechts kort verwarmd gegeten wordt. 
Bacteriën die via voedsel naar de menselijke darm gaan moeten langs een barrière van maagzuur. Er werd onderzocht of protonpompremmers, medicijnen die het zure maagmilieu minder zuur maken, het risico verhogen om drager te worden van ESBL-E. Dit bleek het geval te zijn. Na de publicatie van het artikel is dit al meerdere keren bevestigd waaronder ook door een meta-analyse van dit onderwerp. Door deze microbiologische bevindingen lijkt het wenselijk om de mogelijkheid om protonpompremmers vrijelijk bij de drogist te kunnen kopen te heroverwegen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
P. Huizinga MSc
Proefschrift
Epidemiology of antimicrobial-resistant bacteria in food and humans
Promotor(es)
prof. dr. J.A.J.W. Kluytmans