Promotie: Epidemiologie van uiterst Pathogenic Avian Influenza Virus H5N1 in Indonesisch Pluimvee

tot

Samenvatting proefschrift

Sinds de eerste ontdekking in 1996 circuleert vogelgriep (hoogpathogeen aviair influenzavirus) wereldwijd, met een grote impact op de gezondheid van pluimvee en hoge economische verliezen. Ook worden af en toe menselijke infecties met vogelgriep gemeld. Daarom bestaat de angst dat vogelgriep op mensen overdraagbaar wordt en de volgende pandemie veroorzaakt.
In Indonesië circuleert vogelgriep van het H5N1-subtype onder pluimvee sinds de eerste introductie in 2003. Om de bestrijding van vogelgriep in Indonesië te ondersteunen, is er behoefte aan een beter begrip van de verspreiding, van de genetische veranderingen in vogelgriepvirussen en risicofactoren die verband houden met infecties. Bovendien is het belangrijk om de klinische verschijnselen te beschrijven die worden veroorzaakt door infecties met recente virusvarianten om herkenning van de ziekte te verbeteren.
De resultaten van studies beschreven in dit proefschrift geven aan dat kleinschalige pluimveehouderijen met productie voor eigen consumptie de hoogste frequentie van bezoekerscontact hebben, wat de verspreiding van virus kan versterken. Genetische analyse gaf aan dat de virussen blijven evolueren en dat er ook genetische vermengingen tussen vogelgriepvirussen voorkwamen. Bovendien wijzen de analyses op slechts twee introducties van vogelgriepvirus in Indonesië, waarna het virus in Indonesië verder verspreidde. De meest waargenomen klinische verschijnselen bij kippen waren huidafwijkingen en ademhalingsmoeilijkheden, terwijl eenden vaker neurologische verschijnselen toonden.
De resultaten van studies beschreven in dit proefschrift benadrukken het belang om de detectie en rapportage van vogelgriep voort te zetten en te verbeteren en genetische varianten te analyseren bij pluimvee, markten voor levende vogels en wilde vogels.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Het Academiegebouw (Domplein 29) en digitaal
Promovendus
P. Desniwaty
Proefschrift
Epidemiologie van uiterst Pathogenic Avian Influenza Virus H5N1 in Indonesisch Pluimvee
Promotor(es)
prof. dr. J.A. Stegeman
prof. dr. D. Muljono
Co-promotor(es)
dr. G. Koch
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository