tot

Promotie: Enhancing urban and infrastructure resilience: An institutional perspective

Steden zijn door hun hoge bevolkingsdichtheid, bouwkundige structuur, economisch belang en geografische ligging (bijvoorbeeld in een delta) bijzonder kwetsbaar voor uiteenlopende bedreigingen zoals klimaatverandering, terroristische aanslagen of natuurrampen. Het risico van storingen die zich opeenstapelen in gekoppelde infrastructurele systemen en sectorale en territoriale grenzen overschrijden versterkt deze kwetsbaarheid nog verder. Stadsbestuurders, planologen en aanbieders van infrastructuur moeten dus steeds meer rekening houden met risico's, crises en onzekerheid.

Dit onderzoek in Rotterdam (Nederland) en Christchurch (Nieuw-Zeeland) laat zien dat steden institutioneel nog steeds slecht toegerust zijn om hun veerkracht – hun weerstands-, herstel- en aanpassingsvermogen – substantieel te vergroten. Uit het onderzoek blijkt dat adaptieve en netwerkgerichte governance-strategieën om de veerkracht te vergroten vaak belemmerd worden door formele wet- en regelgeving, informele tradities en werkwijzen, en de toewijzing van middelen. Dit leidt tot een parallelle ontwikkeling van kennis over stedelijke en infrastructurele veerkracht en een binnen sectoren en bestuurlijke gebieden 'verkokerde' organisatie van eventualiteiten- en risicomanagement. Bovendien wordt hierdoor de uitwisseling van kennis en informatie tussen de verschillende governance-niveaus belemmerd.

De resultaten van het onderzoek geven aan hoe deze problemen opgelost kunnen worden. Formele wetswijzigingen moeten een aanvulling vormen op informele benaderingen om adaptieve en netwerkgerichte governance te bevorderen. Daarnaast moeten nationale en regionale overheden zich proactiever opstellen bij het institutionaliseren van de stedelijke en infrastructurele veerkracht.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29
Promovendus
Andreas Huck MSc
Promotor(es)
prof. dr. J. Monstadt
prof. dr. P.P.J. Driessen
prof. dr. A. Rudolph-Cleff
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository