Promotie: Enhanced recovery after robot-assisted minimally invasive esophagectomy

tot

Samenvatting

Slokdarmresectie is de kern van de curatieve behandeling van slokdarmkanker en behaalt in combinatie met neoadjuvante behandeling een 5-jaarsoverleving van 40-50%. Eerdere monocenterstudies toonden aan dat robot-geassisteerde minimaal invasieve slokdarmresectie (RAMIE) superieur is aan open slokdarmresectie wat betreft postoperatieve complicaties en een goed alternatief vormt voor conventionele minimaal invasieve slokdarmresectie (MIE). RAMIE blijft echter een invasieve procedure die gepaard gaat met aanzienlijke morbiditeit. Dit proefschrift onderzocht de rol van robotchirurgie en verschillende aspecten van perioperatieve zorg bij het verbeteren van het herstel van patiënten die een slokdarmresectie ondergaan.

Er werd aangetoond dat RAMIE veilig geïmplementeerd kan worden door een gestructureerd trainingstraject te volgen. Verder werd aangetoond dat de korte-termijnresultaten van RAMIE wereldwijd goed zijn, hoewel er variatie is in de exacte technieken die worden gebruikt. Hoewel meestal een (semi-)mechanische techniek wordt gebruikt om een intrathoracale anastomose te construeren, werd een robotische handgelegde techniek ontwikkeld en gerapporteerd in dit proefschrift. Robotchirurgie faciliteert technisch uitdagende procedures zoals een lymfeklierdissectie in het bovenste mediastinum, wat veilig lijkt en verder moet worden onderzocht wat betreft de mogelijke oncologische voordelen.

In de vroege postoperatieve fase zijn adequate voeding en pijnbestrijding belangrijk. Routinematige plaatsing van jejunostomiecatheter met anti-rotatiefixatie wordt aanbevolen om te zorgen voor voldoende voedingsondersteuning na slokdarmresectie. Alternatieve pijnstillingsstrategieën moeten worden onderzocht, aangezien epidurale pijnstilling bij een aanzienlijk deel van de patiënten faalt. De PEPMEN-studie, welke is ontworpen als onderdeel van dit proefschrift, vergelijkt momenteel epidurale versus paravertebrale pijnstilling wat betreft de kwaliteit van herstel na (robot-geassisteerde) minimaal invasieve slokdarmresectie.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht & online (link)
Promovendus
Drs. B.F. Kingma
Proefschrift
Enhanced recovery after robot-assisted minimally invasive esophagectomy
Promotor(es)
prof. dr. R. van Hillegersberg
prof. dr. J.P. Ruurda
Co-promotor(es)
dr. P.C. van der Sluis