Promotie: Elements and Isotopes in Foraminifera: Magnesium Uptake, Biomineralization and Proxy Application

tot

De fossiele kalkskeletjes van eencellige foraminiferen zijn prachtige geschiedenisboeken, om de CO2-gehalten in de oceanen uit het verre verleden mee te reconstrueren. “Maar om die geschiedenis écht te begrijpen, moet je eerst begrijpen hoe deze eencellige organismen hun skeletjes precies bouwen.” Die waarschuwing uit aardwetenschapper Linda Dämmer in het proefschrift waar zij op 29 november op gaat promoveren aan de Universiteit Utrecht.

Voor meer info zie het nieuwsbericht over kalkskeletjes als goed gereedschap voor klimaatonderzoekers.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Promovendus
Linda K. Dämmer
Proefschrift
Elements and Isotopes in Foraminifera: Magnesium Uptake, Biomineralization and Proxy Application
Promotor(es)
Prof. dr. G.J. Reichart
Co-promotor(es)
Dr. L.J. de Nooijer