Promotie: Electroretinography in uveitis

tot

Samenvatting

In dit proefschrift wordt de functie van het netvlies van uveitis patiënten onderzocht met behulp van het electroretinogram (ERG). Bij uveitis is er een inflammatie van het oog. Meestal is deze te behandelen, maar bij een deel van de patiënten ontstaat permanente schade, met soms verdunning van het netvlies. Oogartsen hebben prachtige beeldvormende technieken, maar soms correspondeert de structuur van het netvlies niet met de functie, terwijl voor patiënten juist de functie van enorm belang is.
Hierom is bij 200 volwassen uveitis patiënten een ERG gemeten. Een ERG meet de elektrische activiteit van het netvlies, wat een maat is voor de functie. Er werd een karakteristieke afwijking op het ERG gezien: de verlengde kegel b-golf. Deze afwijking was in alle anatomische uveitis classificaties te zien. Ook bij patiënten met een anterieure uveitis, waarbij de inflammatie zich in een ander compartiment dan het netvlies bevindt.
De verlengde kegel b-golf was gerelateerd aan de ernst van de ontsteking, van zowel heden als verleden. Ook werd er een relatie gevonden tussen een verminderde functie en veranderingen in de diktes van bepaalde lagen van het netvlies. In kinderuveitis werden vergelijkbare afwijkingen op het ERG gezien. 
Bij de meeste patiënten waren de ERG afwijkingen stabiel, bij een deel van de patiënten verslechterde het ERG, maar gelukkig kon het ERG ook verbeteren. Dit betekent dat in sommige gevallen het ERG omkeerbare schade aan het netvlies kan detecteren. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of de verlengde kegel b-golf gebruikt kan worden voor het monitoren van uveitis.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (link)
Promovendus
A.H. Brouwer MSc
Proefschrift
Electroretinography in uveitis
Promotor(es)
prof. dr. J.H. de Boer
prof. dr. M.M. van Genderen
Co-promotor(es)
dr. ir. G.C. de Wit