Promotie: Electrical stimulation through cochlear implants for tinnitus: Scientific outcomes, related factors and patient needs

Promotie van Kelly Kérène Simy Assouly

tot

Tinnitus is de perceptie van geluid zonder externe stimulus, vaak ervaren als een rinkelend of zoemend geluid. De prevalentie varieert van 10 tot 30% van de algemene bevolking en tot 3% van de mensen met tinnitus ervaart ernstige en hinderlijke tinnitus, wat leidt tot een aanzienlijke vermindering van de levenskwaliteit.

Tot op heden bestaat er geen behandeling voor tinnitus. Cochleaire implantatie kan een effectieve behandeling zijn voor patiënten met matige tot ernstige tinnitus en gehoorverlies die niet reageren op conventionele behandelingen. Dit proefschrift heeft bijgedragen aan bewijs van hoger niveau over het effect van elektrische stimulatie van de gehoorzenuw door middel van cochleaire implantaten voor mensen die lijden aan matige tot ernstige tinnitus. Wij hebben aangetoond dat elektrische stimulatie via cochleaire implantaten over het algemeen een positief effect heeft op tinnitus bij patiënten met tinnitus als primaire klacht. Er zijn echter verschillende overwegingen alvorens conclusies te trekken over het potentieel van elektrische stimulatie via cochleaire implantaten als een levensvatbare behandeling voor tinnitus bij patiënten met begeleidend gehoorverlies. Deze dissertatie benadrukt het belang van patiëntenselectie en passende tinnitus evaluatie na cochleaire implantatie in onderzoeksstudies en de klinische praktijk. Daarnaast heeft het proefschrift bijgedragen aan een beter begrip van de impact van tinnitus op ontvangers van cochleaire implantaten, welke bevindingen gebruikt kunnen worden om een patiëntgerichte aanpak verder te bevorderen. Een mixed-methods studie gaf inzicht in de potentiële voordelen van het gebruik van de sound processor en dus intracochleaire elektrische stimulatie op de impact van tinnitus. Verder onderzoek is nodig om de resultaten van tinnitus na implantatie te voorspellen en idealiter om de werkingsmechanismen van elektrische stimulatie beter te begrijpen. Door samenwerking tussen clinici, wetenschappers en industriële partners zou een curatieve behandeling voor tinnitus kunnen worden ontwikkeld door middel van elektrische stimulatie van de gehoorzenuw.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (livestream link)
Promovendus
K.K.S. Assouly
Proefschrift
Electrical stimulation through cochlear implants for tinnitus: Scientific outcomes, related factors and patient needs
Promotor(es)
prof. dr. R.J. Stokroos
Co-promotor(es)
dr. A.L. Smit
dr. B. Dijk