15 februari 2019 van 12:45 tot 13:30

Promotie: Eindgebruikers belangrijk in verspreiding duurzame innovaties

Het gebruik van duurzame innovaties, zoals autodelen en de elektrische auto, groeit. In het huidige discours wordt deze groei vooral gezien als resultaat van inspanningen van bedrijven als Tesla en SnappCar of overheden. De rol van eindgebruikers in het verbeteren en verspreiden van duurzame innovaties blijft echter sterk onderbelicht. Toon Meelen richt zich in zijn proefschrift op deze groep. 

Meelen bestudeerde de rol van gebruikers via een analyse van een internetforum van voornamelijk Teslagebruikers. Hij bekeek verschillende dimensies van opschalen: het opbouwen van een innovatiesysteem, de geografische verspreiding van elektrische auto’s en het wegnemen van institutionele belemmeringen voor groei. De gebruikers leveren een unieke bijdrage aan deze dimensies. Ze delen kennis en praktische oplossingen voor het gebruik van elektrische auto’s en proberen bijvoorbeeld te voorkomen dat benzineauto’s op laadplekken staan. Ze mengden zich zelfs in internationale discussies over technische standaarden. Het Tesla internetforum is eveneens een combinatie van tamelijk diverse gebruikers: milieu-idealisten, autoliefhebbers en gadgetfreaks.

Naast elektrische auto’s onderzocht Meelen ook hoe autodelen verspreid is. Hij deed dit voor business-to-consumer autodelen zoals Greenwheels, waarbij een bedrijf auto’s verhuurt in verschillende wijken, en peer-to-peer autodelen zoals SnappCar, waarbij gebruikers eigen auto’s verhuren via een online platform. Business-to-consumer autodelen blijft beperkt tot stedelijke wijken, met specifieke gebruikersgroepen, beschrijft hij. Peer-to-peer autodelen verschijnt in alle soorten wijken. Een verklaring is het voortbouwen op het mobiliteitssysteem: men benut capaciteit van bestaande auto’s, terwijl business-to-consumer autodelen een alternatief voor autobezit beoogt te zijn.

Begindatum en -tijd
15 februari 2019 12:45
Einddatum en -tijd
15 februari 2019 13:30
Promovendus
Toon Meelen
Proefschrift
Users and the upscaling of innovation in sustainability transitions - The cases of car-sharing and electric vehicles
Promotor(es)
Koen FrenkenBernhard Truffer
Co-promotor(es)
Tim Schwanen