21 maart 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie: eHealth Supported Diabetes Management

In dit proefschrift zijn twee eHealth toepassingen in de diabeteszorg onderzocht. 

In het eerste deel werd een diabetes patiëntenportaal geëvalueerd. Veel mensen blijken niet op de hoogte dat ze er gebruik van kunnen maken. Verder maakt niet iedereen met een inlog er ook daadwerkelijk gebruik van, diegenen die minder vaak inloggen ervaren meer problemen met het patiëntenportaal en zien er minder vaak het nut van in. Ook hebben mensen verschillende wensen met betrekking tot verbetering. Een uniform patiëntenportaal is dus niet geschikt voor iedereen en er zullen verschillende soorten patiëntenportalen moeten worden ontworpen. 

In het tweede deel worden de effecten van een adviesbericht in het elektronisch medisch dossier onderzocht. Dit bericht attendeerde de zorgverlener erop dat een patiënt met diabetes niet werd behandeld in de juiste behandelsetting, dat wil zeggen in de huisartsenpraktijk als dat volgens de Landelijke Transmurale Afspraken (LTA) bij de internist zou moeten, of andersom. Het bleek dat meer dan 50% van de mensen met diabetes niet in de setting volgens de LTA behandeld wordt en dat een adviesbericht aan de zorgverlener hierop geen verandering brengt. Wel bleek dat de kwaliteit van zorg iets verbeterde. De inhoud van de LTA moet uitgebreider worden besproken met alle zorgverleners en breder draagvlak onder zorgverleners moet worden gevonden willen we diabeteszorg verbeteren.

Begindatum en -tijd
21 maart 2019 12:45
Einddatum en -tijd
21 maart 2019 13:45
Promovendus
Maaike Ronda
Proefschrift
eHealth Supported Diabetes Management
Promotor(es)
Prof. G.E.H.M. Rutten
Co-promotor(es)
Prof. R.C. VosProf. L.T. Dijkhorst-Oei
Entree
Gratis