20 september 2016 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Effecten van stress vroeg in het leven: mogelijkheden voor farmacologische interventie

Ernstige stress op jonge leeftijd kan de ontwikkeling van de hersenen verstoren. Een groot aantal onderzoeken heeft uitgewezen dat dergelijke nadelige ervaringen vroeg in het leven een levenslange invloed kunnen hebben op de mentale gezondheid. Het eerste doel van de studies die worden beschreven in dit proefschrift was om in proefdieren te onderzoeken wat de directe en langdurige effecten van stress in een vroege levensfase zijn op de hormonale responsen en gedrag. Het tweede doel was om onder deze omstandigheden de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke ratten te onderzoeken. Tenslotte was het derde doel om te onderzoeken of het mogelijk is om in te grijpen na de ernstige ervaring van maternale deprivatie, door gebruik te maken van een farmacologische interventie die zich richt op één van de voornaamste elementen in de reactie op stress.

Onze bevindingen zijn: ratten die vroeg in hun leven gestrest zijn lieten tekorten zien in hun geheugen en cognitieve functies. Deze tekorten waren zichtbaarder bij de mannelijke dan bij de vrouwelijke ratten. Een belangrijk deel van deze schade was te voorkomen met farmacologische interventies. Een beter begrip van de neurologische defecten die voortkomen uit stressvole ervaringen op jonge leeftijd zou uiteindelijk kunnen leiden tot een middel om de ontwikkeling van pathologieën te voorkomen. Hoewel de in dit proefschrift gebruikte stof een deel van de defecten tegengaat, is er nog meer onderzoek nodig naar het werkingsmechanisme van dit potentiele medicijn. Het aangrijpingspunt van deze stof biedt nieuwe mogelijkheden voor de behandeling van door stress veroorzaakte stoornissen.

Begindatum en -tijd
20 september 2016 10:30
Einddatum en -tijd
20 september 2016 11:30
Promovendus
Manila Loi
Proefschrift
Effects of early life stress: Opportunities for pharmacological intervention
Promotor(es)
prof.dr. M. Joëls - de Kloet
Entree
Gratis