tot

Promotie: Eerder signaleren van opvoedproblemen door inzet van SPARK

Opvoed- en opgroeiproblemen bij kinderen kunnen eerder worden gesignaleerd door ouders en de jeugdgezondheidszorg door de inzet van SPARK (Structured Problem Analysis of Raising Kids). Met dit gestructureerde interview worden risico's vroegtijdig herkend en de verschillen in vroegsignalering door JGZ-professionals verkleind. Ook blijken de vervolgacties beter aan te sluiten op de behoefte van ouders en de mate van risico voor het kind, stelt Ingrid Staal in haar proefschrift.

De SPARK meet zorgen en zorgbehoefte van ouders en gaat uit van hun eigen kracht en de expertise van de JGZ-professional. Het testen van de SPARK-vragenlijst bij 3152 ouders van peuters wees uit dat deze op valide en betrouwbare wijze werkt.

In het onderzoek werd ook gekeken of een huisbezoek de vroegsignalering van opvoed- en opgroeiproblemen verbetert en of de SPARK toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de ‘care-as-usual’. Hiervoor zijn drie groepen vergeleken: één van 2243 ouders van peuters die een huisbezoek met SPARK ontvingen; een groep van 2238 ouders van peuters die een   consultatiebureauconsult met SPARK ontvingen en een groep van 2200 ouders van peuters die een regulier consultatiebureauconsult ontvingen (zonder de inzet van SPARK). De grootste verbetering ontstaat door het gebruik van de SPARK. In de ‘care-as-usual’ groep worden minder kinderen met hoog (1,2 vs. 2,6 procent) of verhoogd risico (14,5 vs. 20,7 procent) gevonden dan wanneer met de SPARK wordt gewerkt. Wanneer de SPARK tijdens een huisbezoek wordt gebruikt, worden meer kinderen met een hoog risico gevonden (3,7 vs. 2,6 procent). Daarnaast ondersteunen de bevindingen veronderstelde voordelen van een huisbezoek, zoals het verkrijgen van meer en betere informatie over de gezins- en woonsituatie en dat ouders en kinderen meer op hun gemak zijn in hun eigen omgeving.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw
Promovendus
Ingrid Staal
Proefschrift
Early detection of parenting and developmental problems in young children: a structured dialogue with parents
Promotor(es)
Prof. dr. A.J.P. Schrijvers
Prof. dr. J.M.A. Hermanns
Co-promotor(es)
Dr. H.F. van Stel
Entree
Gratis
Aanmelden

Niet nodig