8 december 2017 van 11:00 tot 11:45

Promotie: Een vierdimensionale diagnose van beweeggedrag

Promovenda Marijke Jansen onderzocht beweeggedrag van Nederlandse volwassen, en concludeert dat beweeggedrag in een bredere geografische context moet worden geplaatst en het tijdsaspect moet worden meegenomen.

Lichamelijke inactiviteit leidt tot een verhoogd risico op aandoeningen zoals kanker en diabetes en is dus een groot probleem voor de volksgezondheid. Onderzoek toont aan dat de fysieke omgeving een belangrijke rol kan spelen in beweeggedrag, maar een aantal zaken zijn nog onderbelicht. Zo richtte het onderzoek zich vaak op de directe woonomgeving, terwijl ook andere omgevingen (zoals werkomgevingen) beweeggedrag kunnen faciliteren. Ook het tijdsaspect van beweeggedrag is weinig onderzocht.

Jansen bracht met behulp van GPS- en beweegmeters het tijd-ruimtelijke beweeggedrag van volwassenen gedetailleerd in kaart. Ze liet zien dat er met behulp van beweegmeters verschillende dagelijkse beweegpatronen te onderscheiden waren, en dat mensen met verschillende beweegpatronen ook verschilden in persoonlijke en omgevingskenmerken.

Daarnaast lieten de onderzoeksresultaten zien dat verschillende omgevingen verschillend beweeggedrag faciliteren. Dit geldt in het algemeen, maar ook specifiek voor natuurlijke omgevingen. Hoe groter de natuurlijke omgeving, hoe intensiever er bewogen werd. Tot slot lijkenmet name de eerste 400 meter om de woning van belang voor matig-zwaar intensief bewegen in die woonomgeving.

Jansen concludeert dat beweeggedrag in een bredere geografische context moet worden geplaatst, waarbij er niet alleen naar de woonomgeving wordt gekeken, maar waarin beweeggedrag context-specifiek wordt geanalyseerd en het tijdsaspect wordt meegenomen. Het toepassen van een bredere geografische context in onderzoek naar beweeggedrag leidt niet alleen tot een beter begrip van beweeggedrag en de determinanten, maar ook tot een goede samenwerking tussen verschillende domeinen van beleid en onderzoek.

Begindatum en -tijd
8 december 2017 11:00
Einddatum en -tijd
8 december 2017 11:45
Promovendus
Marijke Jansen
Proefschrift
Diagnosing physical activity in 4D: Spatial-temporal physical activity behavior of Dutch adults aged 45-65 years
Promotor(es)
Martin J Dijst
Co-promotor(es)
Dick F EttemaFrank H Pierik