6 december 2018 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Een systeembrede benadering van niet-infectieuze uveitis

Niet infectieuze uveitis (NIU) is een verzamelnaam voor ontstekingen binnen in het oog die niet door een infectie , maar door het eigen afweersysteem worden veroorzaakt. Al deze vormen van NIU hebben elk een eigen presentatie, klinisch beloop en prognose. Maar ook patiënten met eenzelfde diagnose kunnen een verschillend beloop hebben of een andere behandeling nodig hebben. Daarnaast blijkt dat de huidige behandelopties niet effectief (genoeg) blijken in tot wel 40%. Er is dus behoefte aan nieuwe, geïndividualiseerde, behandelopties. Deze geïndividualiseerde behandelstrategieën worden ook wel “behandeling op maat” genoemd en zijn gebaseerd op zowel klinische, persoonlijke als moleculaire bevindingen. Daarom zijn we een onderzoek gestart waarbij we niet-infectieuze uveitis hebben bestudeerd vanuit verschillende invalshoeken (de zogenaamde ‘systems approach’ of ‘systeem-brede aanpak’). We hebben hierbij het klinische beloop van niet-infectieuze uveitis bestudeerd, de impact van niet-infectieuze uveitis op de kwaliteit van leven, maar ook het onderliggende ziekteproces op moleculair niveau. Omdat het immuunsysteem de hoofdrol speelt in het ziekteproces hebben we de veranderingen in het immuunsysteem bij patiënten met niet-infectieuze uveitis in kaart gebracht en vergeleken met vrijwilligers die geen uveitis hadden. Deze bevindingen hebben we vervolgens gekoppeld aan klinische data (bijvoorbeeld het wel of niet moeten gebruiken van systemische medicatie) met als doel de basis te leggen voor behandeling op maat, maar ook het vinden van potentiele nieuwe aangrijpingspunten voor therapie.

Begindatum en -tijd
6 december 2018 12:45
Einddatum en -tijd
6 december 2018 13:45
Promovendus
Fleurieke Verhagen
Proefschrift
A systems approach to non-infectious uveitis
Promotor(es)
Joke H. de BoerTimothy R.D.J. Radstake
Co-promotor(es)
Jonas J.W. Kuiper
Entree
Gratis