5 oktober 2017 van 10:30 tot 11:15

Promotie: Een beter inzicht in de botsingsdynamiek van de Dinariden

Continentale botsing is een van de belangrijkste tektonische processen die verantwoordelijk zijn voor de vorming van bergketens, en speelt een belangrijke rol in de vorming van nieuwe korst. Om te begrijpen hoe deze processen werken is het nodig om ze op geintegreerde manier te benaderen, en ze te analyseren op verschillende schalen, zowel in aardlagen als in tijd.

Nevena Andrić voerde veldwerk uit in het Sarajevo - Zenica Bekken in de Dinariden en in het Sorbas Bekken in Betische Cordilleren. De gegevens uit deze studie kon ze gebruiken om de magmatische processen in subductie-en botsingssystemen te modelleren, wat leidde tot een nieuw model.

Hoewel de numerieke modellering een vereenvoudigde werkelijkheid vertegenwoordigt, en de experimenten van Andrić niet zijn ontworpen om een bepaald natuurlijke systeem te modeleren, geven ze wel degelijk een beter inzicht in de botsingsdynamiek van de Dinariden.

Begindatum en -tijd
5 oktober 2017 10:30
Einddatum en -tijd
5 oktober 2017 11:15
Promovendus
Nevena Andrić
Proefschrift
Quantifying sedimentation in extensional basins and magmatism during continental collision
Promotor(es)
Prof. dr. S.A.P.L. CloetinghProf. dr. V. Cvetković
Co-promotor(es)
Dr. L.C. Matenco