20 november 2018 van 14:30 tot 15:30

Promotie Edwin van der Zande over levensoriëntatie voor professionals

Foto: Ivar Pel
Foto: Ivar Pel

Op 20 november verdedigt Edwin van der Zande zijn proefschrift Life Orientation for Professionals. A Narrative Inquiry into Morality and Dialogical Competency in Professionalisation in het Academiegebouw. 

bewustzijn van de persoonlijke morele positie 

Studenten hebben behoefte aan een vrije ruimte waarin ze ontdekken wie ze zijn en waar ze voor staan. Reflecties zijn meestal gericht op het verbeteren van het professionele handelen en dreigen dan ‘moetjes’ te worden, waarbij iedere student aan dezelfde norm moet voldoen. Die standaardnorm moet niet gelden voor ieder uniek levensverhaal van de student. De biografie en de rol van grenservaringen is bepalend voor het bewustzijn van de persoonlijke morele positie, zo blijkt uit dit narratieve onderzoek. Hogescholen dienen dan wel tijd, ruimte en vooral veiligheid te bieden, zodat studenten zich kwetsbaar kunnen opstellen. Het gaat om de basisbehoefte gezien, gekend en gehoord te worden, waardoor de waardering voor jezelf en de ander groeit.

Drs. Edwin van der Zande
Edwin van der Zande

dialogische vaardigheden 

Studenten vinden het lastig om persoonlijke antwoorden te formuleren op basale levensvragen, zoals  ‘wat is het goede leven?’, ‘hoe kijk ik naar de mens, de wereld?'. Onder deze antwoorden liggen hun persoonlijke waarden en normen verscholen die van invloed zijn op hun handelen in de praktijk. Een gesprek hierover ervaren ze vaak als intiem. Een vorming in levensoriëntatie draagt bij aan de basisbehoefte van iedere professional, namelijk een moreel bewustzijn en dialogische vaardigheden. In een snel veranderende en complexe wereld is het noodzakelijk dat professionals flexibel zijn. Het is dan goed kennis te hebben van meerdere morele posities en hoe je die in dialoog met elkaar brengt. Dit onderzoek beschrijft 7 typologieën, die aangeven in welke mate studenten hun persoonlijke levensoriëntatie bewust zijn en hoe ze dat integreren in hun professionalisering en maatschappelijk engagement.

Begindatum en -tijd
20 november 2018 14:30
Einddatum en -tijd
20 november 2018 15:30
Promovendus
Edwin van der Zande
Proefschrift
Life Orientation for Professionals. A Narrative Inquiry into Morality and Dialogical Competency in Professionalisation
Promotor(es)
Prof. dr. C. Bakker
Co-promotor(es)
K.H. ter Avest