15 oktober 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie: Early Stage Oral Squamous Cell Carcinoma Treatment and Diagnostic Dilemmas

Bij de behandeling van het vroeg stadium oraal plaveiselcelcarcinoom (OPCC) is er de laatste drie decennia geen substantiële verbetering in survival opgetreden. Om de behandelresultaten te optimaliseren is het relevant om huidige diagnostische en behandelstrategieën te optimaliseren. Deze thesis adresseert een aantal sleutelonderwerpen die een centrale rol spelen in frequent gevoerde discussies zoals de diagnostische waarde van het biopt, de prognostische waarde van ongunstige groeikenmerken, de reproduceerbaarheid hiervan, de gevolgen van een krappe resectie marge en de beste benadering van de klinisch negatieve hals. Het doel van deze thesis is om bewijs te vinden voor frequent gebruikte behandelingen en het blootleggen van tekortkomingen om huidige strategieën te verfijnen.

Begindatum en -tijd
15 oktober 2019 12:45
Einddatum en -tijd
15 oktober 2019 13:45
Promovendus
Eric Dik
Proefschrift
Early Stage Oral Squamous Cell Carcinoma Treatment and Diagnostic Dilemmas
Promotor(es)
Prof. A.J.W.P. Rosenberg
Co-promotor(es)
Prof. S. WillemsProf. R.J.J. van Es
Entree
Gratis