18 september 2017 van 14:30 tot 15:30

Promotie Erik Jagroep

Promotie: Duurzame Softwareproducten

De groeiende energiebehoefte van de ICT-industrie heeft een zoektocht ontketend naar duurzame, energievriendelijke ICT-oplossingen. In toenemende mate wordt de rol van software als energiegebruiker erkend en daarmee de bijdrage van software in het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen zoals het klimaatakkoord van Parijs. Tegelijkertijd blijkt het energiegebruik van software een complex vraagstuk. Promovendus Erik Jagroep onderzocht manieren om softwareproducenten in staat te stellen om duurzame softwareproducten te ontwikkelen.

In het eerste deel van zijn proefschrift presenteert Jagroep methodes voor het meten van het energiegebruik van softwareproducten; immers een belangrijke voorwaarde voor dit onderzoek. Hiertoe combineerde hij energiemetingen en performance-aspecten in een resource utilization score, die het mogelijk maakt om verschillende versies en configuraties van applicaties objectief te vergelijken.

Duurzaamheid als kwaliteitsattribuut

In het tweede deel relateert Jagroep het energiegebruik van software aan de softwarearchitectuur, en positioneert hij duurzaamheid als kwaliteitsattribuut van softwareproducten. Een energy consumption perspective stelt de softwarearchitect in staat om op architectuurniveau te identificeren welke elementen de meeste energie gebruiken. Met zo’n perspectief kan de architect beter onderbouwde trade-offs maken met huidige kwaliteitsattributen.

Bewustwording

Het laatste deel van het proefschrift is gericht op het creëren van bewustwording over het energiegebruik van software in een industriële context. Door het energiegebruik van software te kwantificeren en presenteren met de energy profiling method wist Jagroep reeds levendige discussies over het onderwerp op gang te brengen. Met de toenemende bewustwording en de duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd voor de ICT industrie, is het een kwestie van tijd voordat verschillende softwareproducenten het energiegebruik in acht nemen tijdens het plannen van toekomstige ontwikkelingen.

Begindatum en -tijd
18 september 2017 14:30
Einddatum en -tijd
18 september 2017 15:30
Promovendus
E.A. Jagroep
Proefschrift
Duurzame Software Producten
Promotor(es)
Prof. dr. S. Brinkkemper
Co-promotor(es)
Dr. ir. J. M. E. M. van der Werf