tot

Promotie: Dual-energy CT and CT perfusion for improved CT stroke imaging

Samenvatting

Bij patiënten met een verdenking op een beroerte word er vaak voor CT gekozen als beeldvormende modaliteit. CT beeldvorming zorgt voor visualisatie van geblokkeerde bloedvaten, en voor de identificatie van de locatie en de grootte van het infarct. Huidige CT innovaties zijn gericht op het verhogen van de diagnostische beeldkwaliteit, de positief voorspellende waarde en de kwantitatieve nauwkeurigheid. Moderne CT technieken omvatten CT perfusie (CTP) voor infarctbeoordeling en duale-energie CT (DECT) voor verbetering van weefsel karakteristieken. In dit proefschrift is gekeken naar het verbeteren van de diagnostische kwaliteit voor herseninfarctdetectie door gebruik te maken van DECT, maar ook naar het gebruik van DECT bij CTP. Daarnaast werd er ook gekeken of hoge-resolutie CTP de detectie van klein volume infarcten kan verbeteren. In deel één hebben we gekeken naar de technische aspecten van DECT en hebben we aangetoond dat DECT niet voor een verhoging van de stralingsdosis, maar ook geen verlies van beeldkwaliteit in vergelijking met conventionele CT oplevert. Vervolgens hebben we in deel twee de potentiële meerwaarde van DECT aangetoond bij de visualisatie en detectie van herseninfarcten met zowel CT zonder contrast als bij CTP. In deel drie hebben we laten zien dat wanneer het axiale CTP bereik vergroot moet worden en daarmee het acquisitie interval verlengt, dit nog steeds nauwkeurige en betrouwbare CTP resultaten geeft. Daarnaast hebben we laten zien dat het detecteren van kleine infarcten lastig blijft, maar dat het met begeleide bilateraal filter methodes mogelijk wordt om de detecteerbaarheid van klein volume infarcten te verbeteren.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (link)
Promovendus
F. van Ommen MSc
Proefschrift
Dual-energy CT and CT perfusion for improved CT stroke imaging
Promotor(es)
prof. dr. ir. H.W.A.M. de Jong
prof. dr. ir. M.A. Viergever
Co-promotor(es)
dr. J.W. Dankbaar
dr. ir. H.E. Bennink