Promotie: Downy mildew-associated microbiomes

P. Goossens

tot

Alle onderdelen van de plant, ondergronds en bovengronds, aan de binnenkant en aan de buitenkant, worden gekoloniseerd door een grote diversiteit aan micro-organismen: het plantmicrobioom. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat bovengrondse infectie van Arabidopsis thaliana door valse meeldauw (Hyaloperonospora arabidopsidis, Hpa) leidt tot veranderingen in het bodem- en wortelmicrobioom. Dit veranderde microbioom is een nalatenschap van de zieke plant dat leidt tot verminderde Hpa-infecties in nieuwe generaties planten die op deze bodem groeien.

In mijn proefschrift heb ik me voornamelijk gericht op het plantmicrobioom in de fyllosfeer (bovengrondse delen van de plant), waar valse meeldauw daadwerkelijk infecteert, om te onderzoeken of deze microbiomen ook worden ‘vervormd’ als reactie op infectie door valse meeldauw. Hierbij wordt ook het verband gelegd tussen fyllosfeermicrobiomen en het bodemgedragen nalatenschap van de zieke plant.

Hierbij bevonden we dat zeer specifieke ziekte-onderdrukkende bacteriën ook accumuleren in de fyllosferen van valse meeldauw-geïnfecteerde planten. De specificiteit onder de aangetrokken microben, in meerdere onafhankelijke systemen, blijkt bovendien vele malen hoger dan eerder is beschreven. Dit geeft ons de mogelijk om deze robuuste en specifieke interacties verder te onderzoeken, om zo de moleculaire mechanismen bloot te leggen die hieraan ten grondslag liggen.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29
Promovendus
P. Goossens
Proefschrift
Downy mildew-associated microbiomes
Promotor(es)
prof. dr. A.F.J.M. van den Ackerveken
Co-promotor(es)
dr. R.L. Berendsen
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository