12 januari 2017 van 10:30 tot 11:30

Promotie: Door celkweek mogelijk minder dierexperimenten nodig om vaccins te testen

De overheid wil het gebruik van proefdieren in biomedisch onderzoek afbouwen. Marieke Hoonakker toonde in haar proefschrift aan dat celkweek is toe te passen bij de kwaliteitscontrole van vaccins, in ieder geval bij kinkhoestvaccins. Een stap richting vermindering en vervanging van het proefdiergebruik.

Vaccins worden tijdens de ontwikkeling uitvoerig getest op hun beschermende werking en mogelijk schadelijke effecten. Ook na productie wordt de werkzaamheid en veiligheid van elke partij vaccins getest. Daarvoor worden meestal gestandaardiseerde en wettelijk vereiste diertesten gebruikt, onder meer bij vaccins tegen difterie, tetanus en kinkhoest. Deze diertesten staan ter discussie vanwege de grote variatie in de testresultaten en het ongerief voor de proefdieren. Er zijn bovendien immunologische verschillen tussen het proefdier en de mens.

Proefdiergebruik afbouwen

Hoonakker onderzocht of celkweek een mogelijk alternatief is voor deze gestandaardiseerde diertesten. Zij gebruikte kinkhoestvaccins als model en toonde aan dat de kwaliteit en veiligheid van deze vaccins ook is te testen via celkweek. “De studies in mijn proefschrift laten zien dat celkweekmethoden onderscheid kunnen maken tussen goed werkzame  en slecht werkzame, en tussen veilige en onveilige kinkhoestvaccins. Vaccinatie tegen kinkhoest blijft waarschijnlijk noodzakelijk. Daarom is het belangrijk dat we deze methoden verder kunnen ontwikkelen en valideren om het proefdiergebruik voor de kwaliteitscontrole van vaccins te kunnen afbouwen.”

Begindatum en -tijd
12 januari 2017 10:30
Einddatum en -tijd
12 januari 2017 11:30
Promovendus
Marieke Esther Hoonakker
Proefschrift
In vitro characterization of pertussis vaccines. Functional analysis as part of the Consistency Approach.
Promotor(es)
prof. dr. C.F.M. Hendriksenprof. dr. W. van Eden
Co-promotor(es)
dr. W.G.H. Handr. A. Sloots