10 december 2019 van 16:15 tot 17:15

Diagnosis and impact of subtle cartilage defects in the (equine) joint

Promotie: Does cartilage damage doom the joint?

Leidt kraakbeenschade tot de onontkoombare ondergang van het gewricht?

Gezonde gewrichten zijn onmisbaar om soepel en pijnvrij te bewegen. Bij artrose, een veel voorkomende gewrichtsziekte bij zowel mensen als paarden, wordt het gewrichtskraakbeen afgebroken, verandert het onderliggende bot en raakt het gewrichtskapsel ontstoken. Dit leidt uiteindelijk tot pijnlijke en stijve gewrichten.

Artrose ontwikkelt zich langzaam. Daardoor is het moeilijk om te testen welke factoren op langere termijn een risico vormen. Zo zijn lokale kraakbeenletsels, die regelmatig worden gevonden tijdens artroscopisch onderzoek (kijkoperaties), onderwerp van discussie. We weten al eeuwen dat kraakbeenletsels niet meer herstellen, maar vormen ze een gevaar voor het gewricht? En moeten ze worden behandeld? We onderzochten de impact van zulke letsels op het gewricht in zijn geheel, bij het paard en hebben gewerkt aan het verbeteren van de artroscopische diagnostiek van kraakbeenletsels.

We bevestigden dat, hoe klein een letsel ook is, kraakbeenschade niet herstelt maar tot verdere afbraak van het omliggende kraakbeenweefsel leidt. Het effect van kleine letsels op de rest van het gewricht was minimaal. We combineerden normale artroscopie met moderne technieken waaronder optische coherentie tomografie (OCT) en nabij-infrarood spectroscopie (NIRS). Daarmee konden we het letsel en het ogenschijnlijk normale omliggende kraakbeen nauwkeurig beoordelen, en konden we de samenstelling en biomechanische eigenschappen van het kraakbeen inschatten.

Omdat deze technieken gebruikt worden tijdens een normale kijkoperatie, zijn ze ook geschikt voor het begeleiden of evalueren van chirurgische reparatie van kraakbeenletsels. Hoewel de focus in ons onderzoek bij het paard ligt, is een vergelijkbare toepassing bij de mens mogelijk.

Begindatum en -tijd
10 december 2019 16:15
Einddatum en -tijd
10 december 2019 17:15
Promovendus
N.C.R. te Moller
Proefschrift
Does cartilage damage doom the joint?
Promotor(es)
Prof. P.R. Van WeerenProf. J. TöyräsProf. H. Brommer